Nettgjest:

Spør om selvangivelsen

(FOTO: SCANPIX)

30. april skal selvangivelsen være levert. Lurer du på noe om selvangivelsen? Eksperter fra Skatt Sør svarer deg tirsdag klokken 12.

Siste oppdatert 27.04.2010

30. april skal selvangivelsen være levert. Lurer du på noe om selvangivelsen? Eksperter fra Skatt Sør svarer deg tirsdag klokken 12.

Dette nettmøtet var ferdig
27. april 2010 kl. 13.00

Siste svar

Spørsmål:

Av Cecilie Bonsaksen , 23.04.2010

Hei. Jeg lurer veldig på hvordan jeg kan få slettet registrert formue? Jeg har blitt registrert med en del formue. Dette er penger som jeg har fått fra et forsikringsoppgjør, da huset mitt brant ned til grunnen. Innboforsikringen ble utbetalt til min konto, dermed min formue. Er det riktig at jeg må betale skatt av dette?
Med vennlig hilsen cecilie

Svar:

Det er ingen fritak for formuesskatt selv om pengene kommer fra forsikringsoppgjør etter brann. Bankinnskudd pr 31.12 er skattepliktig formue i sin helhet.

Spørsmål:

Av n.n. , 24.04.2010

Ble separert i 2009,har felles gjeld og formue som skal skiftes med tidligere ektefelle.Han har betalt avdrag og renter for hele året 2009,men på skiftetidspunktet skal jeg betale han tilbake min halvpart av avdragene og renter.Hva da med renter som er betalt i 2009,kan jeg skrive min halvpart som fradrag på selvangivelsen nå?

Svar:

Er skifte av fellesboet ikke gjennomført ved utløpet av inntektsårt legger skattekontoret normalt til grunn deres fordeling av renter og gjeld, dvs at dere må komme til enighet om fordelingen.

Spørsmål:

Av Elisabeth , 24.04.2010

Er det noe felt i selvangivelsen, hvor en kan få trekt fra utgifter( mat, bleier ect) til barn ? Går på attføring både jeg og sambo, har ikke god råd. Lurer derfor på om det da er egne poster for barn? MVH Elisabeth

Svar:

Nei dette er private utgifter som ikke gir rett til fradrag i selvangivelsen.

Spørsmål:

Av Morten Sørlie , 24.04.2010

Jeg gikk rett på . Enfyr fra Spania ville kjøpe en rettighet jeg hadde i Sveitsisk reiseklubb. For å få gjennomført dette salget måtte jeg på forhånd betale inn gebyrer og skatter etc. Dette gjorde jeg da ,tilsammen ca. 55 000 kr . Dette viste seg å være svindel. Kan jeg føre dette til fradrag på selvanggivelsen???

Svar:

Har litt lite opplysninger til å besvare dette spørsmålet konkret. Spørsmålet bør forelegges skattekontoret i en skriftlig henvendelse der forholdene forklares.

Spørsmål:

Av Tulla , 25.04.2010

I selvangivelsen er beløp for andel inntekter, kostnader, formue og gjeld feil sammenliknet med det jeg har fått fra sameiet der jeg bor. Har pratet med en nabo som har fått samme beløp som meg i både sin selvangivelse og opplysningene fra sameiet. Hvis man ganger de tallopplysningene vi fikk fra sameiet med 2, stemmer dette med opplysninger i selvangivelsen. Kan sameiet har tatt feil, eller er det skatteetaten? Kan ellers opplyse om at alt annet var korrekt i selvangivelsen min.

Svar:

Det er uvisst hva som er årsaken til denne feilen, men du bør rette samtlige aktuelle poster i selvangivelsen så blir dette tatt hensyn til i det endelige skatteoppgjøret.

Spørsmål:

Av Simen , 25.04.2010

Kan jeg få noe fradrag for å være forsørger til samboeren min og barnet vårt på 5 mnd? Hun har ikke jobbet i 2009, inntekt fra nav var på 130000 ca.

Svar:

Forsørgelse av samboer og felles barn gir ikke rett til fradrag i selvangivelsen, og skatteklasse 2 gjelder bare for ektefeller.

Spørsmål:

Av Rolf Gunnar Martinsen , 25.04.2010

Kann en få forsørgerfradrag for hjemmeboende barn uten inntekt.Vi er et ektepar med to hjemmeboende barn.Født November 1991 og Mai 1994
Eventuelt hva er fradraget og skal det deles. Vi er begge i skatteklasse 1E.Er det evt.bare forsørgerfradrag i skatteklasse 2 ?

Svar:

Det er ikke noen form for fradragsrett for hjemmeboende barn.

Spørsmål:

Av Lise Yhorud , 25.04.2010

Jeg har fått restskatt på kr. 7000, som forfaller 30. mai. Jeg betalte inn kr. 14.000 i tilleggskatt i mars i år. Vil jeg da få tilbake kr. 7000? Og må jeg i tilfelle betale inn restskatten i mai?

Svar:

For det første så er det bare en foreløpig skatteberegning du har fått nå, og det er ikke noe forfall 30 mai - men hvis du betaler innen denne fristen vil du slippe renter på en eventuell restskatt ved skatteoppgjøret i juni/oktober. Hvorvidt de 14. ooo du innbetalte i mars er hensynstatt i den foreløpige skatteavregningen får vi ikke sjekket nå, men det skal fremgå av avregningen.

Spørsmål:

Av Hege , 25.04.2010

lurer på om jeg har blitt lignet i feil skatteklasse.Har en sønn som bodde hos meg frem til 20 sep 09.Da flyttet han til sin far.ut fra hva jeg kan se er jeg blitt lignet i skatteklasse 1 for hele året.Er dette riktig?Var jo bare 3 mnd igjen av året hvor jeg skulle vært i skatteklasse 1.

Svar:

Når daglig omsorg for barn overføres i løpet av året gis skatteklasse 2 som enslig forsørger til den av foreldrene som har hatt omsorgen størsteparten av året. Dette vil si at du har krav på klasse 2 i 2009.

Spørsmål:

Av Vigdis , 25.04.2010

Hei.
Er det prosenten av verdien på bilen som skal skrives opp, eller er det nybilpris? På selvangivelsen jeg fikk sto det at nybilprisen var 335.000 kr for en Skoda Fabia..! Skrev jeg feil sist, da jeg førte opp nybilpris? Jeg og venninna mi blir ikke enig. Jeg mener det er verdien som skal føres opp. Kan dere hjelpe oss? Hilsen Vigdis.

Svar:

Det er listepris som ny som skal føres opp, formuesverdien vil så bli beregnet utifra denne samt første registreringsår.

Spørsmål:

Av Arne Rukken , 25.04.2010

Hvor lenge, ev. mange dager må jeg være borte fra hjemmet i løpet av året for å bli "godkjent" som pendler. Og hva hvis arb. giver har betalt reise og opphold?

Svar:

Det er mange forhold som vil være avgjørende for å vurdere en eventuell pendlerstatus, bl.a familieforhold, alder samt boforhold både på arbeidsstedet og "hjemme". Har derfor for lite opplysninger til å besvare dette her, men du kan finne mye om temaet på www.skatteetaten.no. Det gis generelt ikke fradrag for kostnader som er dekket av arbeidsgiver.

Spørsmål:

Av Hytteeier , 25.04.2010

Hei
Oppgav i fjor at vi eier en hytte som står på bygslet tom. Men dette her ikke kommet med på årets selvangivelse. Må man oppgi dette hvert år?

Svar:

Som fester skal du formuesbeskattes også for verdien av tomten som om du var eier av denne. Denne verdien vil ikke komme automatisk i selvangivelsen, og må derfor oppgis hvert år. Du vil også kunne føre forpliktelsen til å betale festeavgift som gjeld. (Se mer om dette i Rettledning til postene i selvangivelsen, side 30). Når det gjelder verdien av hytta burde den ha vært med automatisk, men siden heller ikke den er med må du føre den opp.

Spørsmål:

Av tonje , 25.04.2010

Hei.
Min samboer kjører strekningen Hokksund/sandefjord daglig på jobb. Han gjorde dette hele fjoråret,men meldte først flytting 1. desember. Spørsmålet er da om han kan skrive av kjøring for hele året, eller kun fra måneden han "offisielt" bodde her?

Svar:

Det er faktisk kjørte km som gir rett til fradrag, så registrert bostedadresse vil ikke være avgjørende for å få fradraget.

Spørsmål:

Av Eva Evje , 25.04.2010

Jeg begynte i september 09 å jobbe ca 30 km unna der jeg bor. Kan jeg skrive denne utgiften av? Jeg har hørt noe rundt dette, men har ikke fått klarhet i det. Ser ut fra rettledningen at man kan fylle ut reiseutgifter om det er mer enn 39 km (tur/retur). Men er det snakk om at man må opp i et visst antall km per år før man får dette fratrekket?

Svar:

Fradrag gis med kr 1,50 pr km, men det er en "egenandel" på kr 13.700, slik at du først må opp i dette beløpet før det gir noe fradrag.

Spørsmål:

Av Anders Hauklien , 25.04.2010

hvilken dato starter utbetalingen for oss som får tilbakebetalt til godeskatt i juni????

Svar:

Ligningen legges ut 24. juni, men husk at ingen har krav på skatteoppgjøret sitt da. Dersom det f.eks er forhold som må undersøkes nærmere vil skatteoppgjøret først være klart i oktober. Konkret hvilken dag tilgodebeløp overføres den enkeltes konto kan variere.

Spørsmål:

Av PAVEN , 25.04.2010

Vi kjøpte hus og jeg er medlånstaker på lånet. På selvangivelsen står både lånet og formuen på huset på han og bare formuen på meg. Jeg betaler jo halvparen av lånet vi har.Vi ble enig om at vi skulle dele alt 50/50. Kan vi dele lånet 50/50 og rentene som er betalt 50/50 og skrive det på selvangivelsen ?? eller må det stå på en av oss? vi er ikke gift eller samboer, bare venner som kjøpte hus sammen.

Svar:

Som medansvarlig for lånet vil du kunne kreve fradrag for din andel av renter og gjeld.

Spørsmål:

Av cici , 25.04.2010

hva gjør jeg når jeg ennå ikke har mottatt selvangivelsen

Svar:

Da bør du kontakte skatteetaten på tlf 800 80000 eller møte opp på nærmeste skattekontor.

Spørsmål:

Av Lisbet Kna Lie , 25.04.2010

Hvordan beregne ligningsverdi av bolig innflyttet i 2009?

Svar:

Dersom det dreier seg om nybygg skal det gis opplysninger om kostpris inkl tomt, slik at skatteetaten beregner ligningsverdi.

Spørsmål:

Av K , 25.04.2010

Jeg har lånt 200 000 av et familiemedlem. Hvordan skal jeg føre det?

Svar:

Det føres som gjeld i selvangivelsens post 4.8, med opplysning om hvem du har lånt pengene av (navn og personnummer). Den som har lånt deg pengene skal føre tilsvarende beløp som utestående fordring. post 4.1.6.

Spørsmål:

Av monica johansen , 25.04.2010

hei
hvis du har barn som er født føre 31.12.09
skal det bare føres på navn på barnefar da, ikke noe annet?
får en levert den på nettet?

mvh. monica Johansen

Svar:

Barnefarens navn og fødselsnummer skal oppgis, og ja - du kan gjøre dette på nettet.

Spørsmål:

Av Tom-Erik Røste , 25.04.2010

Hva kan jeg trekke fra i selvangivelsen når jeg i fjor måtte bytte jobbsted fra oslo til moss, fortsatt i samme firma. Reiseveien som jeg hadde var fra Slemmestad til Oksenøya 23 km. Den nye arbeidsplassen var i Moss, dette førte til en merutgift på ca 300 kr hver dag i form av bomavgift og drivstoff og ca 70 km hver vei. Er det noe jeg kan trekke fra her io forhold til tidligere år?

Svar:

Fradraget må da deles opp i antall dager avstand til tidligere arebidssted og antall til nytt. Bomutgifter gir til fradrag dersom de overstiger kr 3.300.

Spørsmål:

Av vidar johansen , 25.04.2010

vi er et ekteper som begge blir lignet i skatteklasse 1e. så på nett forleden ag at dersom det er stor forskjell mellom ektefellers inntekt kan det være grunnlag for at den som tjener minst skal skatte i klasse 2. medfører dette rijtighet? ev hva er grensen, hvordan får man ommgjort skatteklassen. jeg tjente 860000 og min kona 180000.

vidar

Svar:

For ektefeller foretas det alltid skatteberegning der gunstigste skatteklasse velges. Det er ingen fast grense for når felles ligning i klasse 2 vil lønne seg, men når din ektefelle tjener kr 180.000 vil det lønne seg med særskildt ligning i klasse 1.

Spørsmål:

Av Erik Petterson , 26.04.2010

Hei. Jeg ble enkemann i 2009 og far ti 2 barn. Hvordan endrer man skatteklasse fra 1 til 2?
Takk på forhånd

Svar:

Gi disse opplysningene ved levering av selvangivelsen så vil du bli lignet i klasse 2. Vær obs på at det også skal gis klassefradrag i klasse 1 i selvangivelsen til din avdøde ektefelle.

Spørsmål:

Av Erik Petterson , 26.04.2010

Hei. Mine 2 barn på 4 og 7 år mottar barnepensjon fra klp etter min kones død i 2009. Skal de betale skatt av disse pengene?
På forhånd takk.

Svar:

Barnepensjon skal lignes hos foreldrene tom det året barnet fyller 16 år, dvs at disse skal medtas i din selvangivelse.

Spørsmål:

Av Mari , 26.04.2010

Jeg ble selvstendig næringsdrivende i løpet av 2009, men var ikke klar over at jeg skulle si fra til skattemyndighetene om det. Har dermed fått tilsendt vanlig selvangivelse med frist 30. april. Har regnet mede at jeg bare kan levere sselvangivelse for næringsdrivende før 31. mai, men begynte å lure på om jeg må si fra om dette? (Har betalt inn forskuddsskatt for 2009 også for næringsinntekt.

Svar:

Frist for innlevering følger den selvangivelsestypen du har, dvs at du har frist 30. april. Du kan imidlertid søke om 1 mnd utsettelse via www. skatteetaten.no.

Spørsmål:

Av Veggis , 26.04.2010

Hva skjer om man IKKE leverer inn Selvangivelsen?

Svar:

Dersom du er lønnsmottaker og ikke har endringer til opplysningene i selvangivelsen trenger du ikke levere. Selvangivelsen vil da bli lagt til grunn.

Spørsmål:

Av Kari , 26.04.2010

Hei

Min mann er borte mer enn 12 timer hver dag på jobb, han reiser hjemmefra ved 0530 tiden og er hjemme igjen rundt kl 18. Nå har vi hørt at det er eget fradrag for folk som er borte hjemmefra (kost?) mer enn 12 timer. Stemmer dette?

Mvh
Kari:-)

Svar:

Slikt fradrag kan gis med kr 78 pr dag, men det inngår i minstefradrag, slik at det må overstige kr 70.350 før det får skattemessig effekt.

Spørsmål:

Av Cato , 26.04.2010

Kona vasker på 3 steder hver dag. Jobber for stort firma. Transport mellom disse 3 arbeidsstedene må hun sørge for selv. Er det mulig å få fradag for disse utgiftene?

Svar:

Antall km pr dag oppføres som reiseutgift ved beregning av fradraget i post 3.2.8.

Spørsmål:

Av Fredrik , 26.04.2010

Hei!

Jeg har leid ut en båtplass for til sammen kr 12 000 i 2009. Er dette skattepliktig?
Og hva med verdien av selve båtplassen; skal denne inngå på formuessiden?

På forhånd takk!

Svar:

Dersom båtplassen ligger i en marina el.l vil det vær skattepliktig som kapitalinntekt, og formuesverdien blir skattepliktig. Dersom den er del av fritakslignet bolig eller fritidsbolig vil det måtte foretas en vurdering av skatteplikten. Du bør derfor gi nærmere opplysninger i selvangivelsen.

Spørsmål:

Av Jens Kristensen , 26.04.2010

Jeg kjøpte et hus for $205000 i januar 2009.Da var kursen over 7. Jeg tror jeg betalte i snitt ca 7,2 for det jeg overførte fra Norge. Ved slutten av året var kursen ca 5,8. I tillegg har verdien på huset falt ca 10%.

1. Jeg lurer på hvilken verdi jeg skal føre opp i selvangivelsen?

2. Jeg har allerede betalt eiendomsskatt i USA. Hvordan oppgir jeg det i forhold til Skattemyndighetene i Norge?

Svar:

1. Det er din kostpris som legges til grunn, og dermed må det bli riktig å bruke den kursen du faktisk har betalt. Dersom du mener ligningsverdien som da fastsettes overstiger 30% av markedsverdi for boligen må du dokumentere dette med takst eller prisvurdering.

2. Det gis ikke fradrag for eiendomsskatt i norsk skatt, men dersom det er snakk om formuesskatt, så gir du opplysinger om dette i selvangivelsen for å unngå dobbeltbeskatning.

Spørsmål:

Av Maria , 26.04.2010

Jeg leier ut en leilighet i ett borettslag, gjorde det 6 mnd i fjor. Hva er skatte reglene på dette? Hva slags konstander kan jeg evt trekke i fra (kommunale avgifter, strøm osv..)?

Svar:

Dersom samlet leieinntekt overstiger kr 20.000 er det skatteplikt. Du vil da få fradrag for alle utgifter du har dekket.

Spørsmål:

Av maja , 26.04.2010

Kort spørsmål, men hvis jeg sender inn selvangivelse/vedlegg per post, skal det sendes til lokalt likningskontor, eller til Skatteetaten/Mo i Rana?

Svar:

Den skal sendes til skatteetaten i Mo i Rana

Spørsmål:

Av Arne Hvidsten , 26.04.2010

Min far har flyttet på institusjon og min mor bor igjen hjemme i leiligheten. For plassen på heldøgnsbemannet institusjon betaler de totalt nesten 10' i mnd for husleie, strøm og kost. Dette er leilighet og ikke sykehjem. Hvilke fradrag har de rett på? Det må jo nå opprettholde to bopeler.

Svar:

Selve merutgiften gir ikke rett til fradrag, eneste er at de vil ha krav på 1/1 særfradrag hver.

Spørsmål:

Av Lars , 26.04.2010

hvorfor får man baksmell når man har tabelltrekk 7100 og bedriften du har jobbet i har trukket deg riktig??

Svar:

Det kan ikke besvares uten innsyn i alle opplysninger i saken.

Spørsmål:

Av Jonas , 26.04.2010

Hei!
Jeg lurer på følgende:
Vi er et trossamfunn.
Våre medlemmer betaler gave til oss. En kan få 28% fradrag for innbetalt gavesumm.
Maks 12000 per år
Men hvis vi har medlemmer som vi har glemt å sende inn person nr til inn til myndigehetene
Hva med de?
kan de selv rette dette på sin selvangivelse og vi kan sende med bekreftelse eller er det for seint?

Kan gjerne svare meg på e-post.

Jonas
Takk

Svar:

Nei, alle gaver må være innberettet fra mottaker for å gi fradragsrett.

Spørsmål:

Av Thea , 26.04.2010

Går det an å dele opp restskatten, når det er mye å betale?

Svar:

Dette må du ta opp med skatteoppkreveren i din kommune etter at du har mottatt skatteoppgjøret.

Spørsmål:

Av mamma , 26.04.2010

hei,leste noe om at i foreldrefradrag skulle også utgifter til barnehage eller dagmamma også være med, hvis det var en annen vei en man selv skulle på jobb.
men hva med de som ikke har jobb men har ca 1,9 mil for å få levert barnet i bagen og kjørt hjem, så det blir jo nesten 4 mil for å få levert,kommet hjem, henta ungen og kommet hjem igjen?
teller det også, eller ikke?

Svar:

All merkjøring tilknyttet henting/leverering gir rett til fradrag med kr 1,50 pr km innenfor maksimalgrensen.+++

Spørsmål:

Av Telex , 26.04.2010

Hei!
Jeg solgte en tomt jeg eide i 2009 som jeg har hatt siden 2001. Hvordan opplyser jeg om dette på selvangivelsen og hva må jeg betale i skatt av salget?

Svar:

Du må sette opp en gevinstberegning, med oversikt over kjøpe- og salgssum samt eventuelle utgifter. Gevinst blir skattepliktig.

Spørsmål:

Av Anne , 26.04.2010

Hei.Min 11-årige datter har det siste året begynt med briller og tannregulering. Er dette fradragsberettigede utgifter?? Mvh Anne

Svar:

Nei, dette er private utgifter som ikke gir fradrag i selvangivelsen.

Spørsmål:

Av N.N , 26.04.2010

Vi er et ektepar som har vært separert, og flyttet sammen igjen mars 2009. Vi har blitt liknet hver for oss hele 2009, og har noen spm i den forbindelse.

- Kan vi ikke settes over i klasse 2 (og bli liknet sammen)
-Kan vi dele fradrag og renter oss i mellom fremdeles? Hva med barnehage-utgiftene f.eks?

Svar:

Når dere har flyttet sammen igjen før utgangen av inntektsåret skal dere lignes som ektefeller - gi derfor opplysinger om dette ved levering av selvangivelsen. Fradrag for renter og foreldrefradrag kan deles som dere ønsker.

Spørsmål:

Av Anne Grete Talleraas , 26.04.2010

Medfører det riktighet at en lærling som må bo på hybel annet sted i lærlingetiden kan få fradrag som pendler for kost og losji?
Kan utgifter til fysioterapeut og akupunktur gi fradrag?

Svar:

Merutgifter til kost og losji kan da innrømmes under visse forutsetninger, se Rettledning til postene i selvangivelsen post 3.2.7. Sykdomutgifter pga varig sykdom eller svakhet, herunder fysioterapi og akupunktur innenfor offentlig norsk helsevesen, kan gi rett til fradrag, Se Rettledningen post 3.5.4. Du vil også finne mye opplysninger om disse temaene på www.skatteetaten.no

Spørsmål:

Av Eirin , 26.04.2010

Hei!

Jeg og min mann har fått et foreldrefradrag på kr 12,- (delt på 2, altså kr 6,- hver)Hvordan er dette mulig.

Har to barn på 8 og 13 år..

Svar:

Dette er antakelig innberettede utgifter fra barnehage/SFO - er opplysningene ikke riktige må dere rette dette ved innlevering av selvangivelsen.

Spørsmål:

Av Anne , 26.04.2010

Hei.
Jeg var ansatte i militæret 3månder. Der bodde jeg på kaserne og delte kjøkken med 20 andre. Kan jeg få igjen noe for det.Jeg jobbet i Stavanger og er fra Drammen. evt. hvor kan jeg føre det? takk =)

Svar:

Se tidligere svar på spørsmål om fradrag for merutgifter til kost/losji.

Spørsmål:

Av Arnhild Wam myhrvold , 26.04.2010

Bor i Danmark.Eier et sommerhus i Tvedestrand.betaler eiendoms-skatt til Dk.Skal jeg da betale noe eienndomsskat eller annen skat til Norge?Må jeg sende inn et bevis for at jeg betaler skatt til DK:?

Svar:

Det gis ikke fradrag for eiendomsskatt i norsk skatt. Dersom det er formuesskatt du betaler så skal denne dokumenteres for å unngå dobbeltbeskatning.

Spørsmål:

Av Larsen , 26.04.2010

Hvilken skatteklasse er lurest å lignes i dersom man er gift og hvor stor/liten inntekt bør man ha for at det ene eller det andre lønner seg?

Svar:

Dersom dere er gift skal dere automatisk settes i den gunstigste skatteklassen , dersom begge har inntekt vil det normalt være gunstigst med skatteklasse 1 for begge to.

Spørsmål:

Av Martinsen , 26.04.2010

Våre barehageutgifter gjennom året består i "oppholdspenger" med ca kr 2350 per måned og "matpenger" med kr 250 per måned. Er alt dette fradragsberettiget? Hva er maksimalt fradrag for 2 barn?

Svar:

Utgifter til barneghage er fradragsberettiget, Maksimalt fradrag for 1 Barn er kr 25.00, det gis fradrag for 15.000 for hvert ytterliger barn , for di del med 2 barn er maks grenen kr 40.000

Spørsmål:

Av terje christoffersen , 27.04.2010

jeg har på min selvangivelse fått bare nuller på de fleste punkter.skal jeg bare levere inn med den som den er?

Svar:

Dersom du har endringer skal du føre opp dette i selvangivelsen, Det er viktig at du fører opp eventuelle inntekter om ikke har kommet med på selvangivelsen

Spørsmål:

Av Bjørn Fjelldalen , 27.04.2010

Jeg er pensjonist men jobber ennå. Tjener ca NOK 500.000.00
Kona er 66 år og har delvis uførepensjon på NOK 114.00.00
Vi ligner hver for oss i skatteklasse 1E
Kunne vi ha lignet i sammen i skatteklasse 2 med gevinst ?

Svar:

Det vil ikke lønne seg for dere å bli lignet i skatteklasse 2 .

Spørsmål:

Av Mette , 27.04.2010

Jeg er feil satt i skatteklasse 1 skulle vært 2. Hvordan endrer jeg dette, må jeg lever inn på papir?

Svar:

Du kan rette skatteklassen elektronisk, enten i posten for skatteklasse eller som en tillegsopplysning i post 5.0

Spørsmål:

Av Navn , 27.04.2010

Hvor er fradraget for BSU-kontoen?

Svar:

Fradraget for BSU, er et skattefradrag og kommer frem som et fradrag i beregnet skatt. Se den foreløpige skatteberegningen din