Lars Olsen, adm.direktør i Autolink Group AS hevder at Ofotbanen ikke har rett til å stanse togkjøringen.

Autolink i bitter togkrig

En pågående konflikt mellom drammensbedriften Autolink og togselskapet Ofotbanen inneholder skittkasting, påstått kapring, full togstans og oppgjør i tingretten.
Publisert 22.07.2008 kl 00:00 Oppdatert 11.02.2010 kl 11:34

Tips en venn på e-post:Ofotbanen AS stanset all biltransport for Autolink den 29. juni. Togselskapet hevder at Autolink skylder masse penger. Autolink har i tiden etterpå forsøkt å opprettholde transportforpliktelsene gjennom å låne lokomotiver fra Statens Jarnvägar (SJ) i Sverige. Konflikten ruller videre i disse dager.

Kjøpte 40 % av Ofotbanen AS

Autolink Group, som håndterer to tredeler av alle nye biler i Norge, har tradisjonelt kjøpt togtjenester av NSB, senere Cargonet. Men i første kvartal 2007 ble det privateide togselskapet Ofotbanen AS i Narvik tildelt kjørekontrakten. Autolink antydet 55 000 biler årlig.

I samme kvartalet i fjor gikk Autolink inn i selskapet, og kjøpte 40 % av aksjene. Hensikten var å sikre langsiktig kapasitet, men også å sikre seg direkte innflytelse på et selskap som har lisens til å kjøre tog, både i Norge og i utlandet.

- Vi vil ikke ut med tall, men vi har bidratt med et tosifret millionbeløp i Ofotbanen AS, sier administrerende direktør Lars Olsen i Autolink Group. Han hevder videre at drammensbedriften har gått inn med friske midler, langt utover det eierandelen på 40 % skulle tilsi.

Olsen redegjør for det han mener er hovedårsaken til konflikten. Ofotbanen AS har hatt negative resultater de siste fem årene. I 2006 hadde selskapet et minusresultat på over 20 millioner kroner, av en omsetning på totalt 34,2 millioner kroner. Etter at Autolink kom inn, er selskapet fortsatt drevet med tap.

- Sakens kjerne er at vi mener at vi har skutt inn mer enn nok egenkapital. Vi ønsket at den andre eieren, Rail Management AS (60 % av aksjene), måtte bidra med sitt.
Dette har ikke skjedd, og vi mener derfor at selskapet er teknisk konkurs, og driver på kreditorenes regning. Vi kan ikke forsvare dette, og trakk oss derfor fra våre to styreplasser tidligere i sommer.

Styret stanset Autolink-togene

Etter at Autolinks styrerepresentanter trakk seg ut av styret, satt de tre gjenværende styrerepresentantene igjen med ansvaret for selskapet. I følge Lars Olsen fattet disse en beslutning om å instruere administrasjonen til å stanse all kjøring for Autolink.

Togkjøringen stanset 29. juni, og Autolink har kommet opp i en svært utfordrende situasjon i forhold til kundene, som er landets bilbransje. I halvannen uke sto togtransporten stille.

Olsen ser foreløpig ingen tegn til forsoning.

- Autolink skylder oss millioner

Det avkortede styret i Ofotbanen AS har imidlertid en annen oppfatning av hva det er som er årsaken til togstansen.

- Autolink Group AS skylder oss et betydelig millionbeløp for utførte transportoppdrag i 2007 og 2008. Derfor har vi stanset våre leveranser til Autolink, sier administrerende direktør Terje Østensen i Ofotbanen AS. I en skriftlig meddelse hevder han at Autolink signaliserte vilje til å betale for seg, men avslo allikevel dette den 25. juni.

Østensen sitter som fullverdig styremedlem i selskapet, og er knyttet til den andre eieren som er Rail Management AS.

Kapret lokomotivførere

Administrerende direktør Lars Olsen i Autolink Group AS bekrefter overfor Drammens Tidende at drammensbedriften har ansatt 20 lokomotivførere, som tidligere har vært ansatt i Ofotbanen AS. Autolink har også søkt om lisens til å kjøre tog, og har dessuten etablert selskapet Cargolink AS, som om mulig kan bli et togselskap i fremtiden.

Sjefen for Ofotbanen mener at Autolink har satt i gang et bakholdsangrep, og farer med uredeligheter.

- Dersom Autolink fullfører dette, vil det være i direkte konkurranse med Ofotbanen AS og er derfor illojalt og uredelig overfor den andre eieren, og selskapet som sådan, hevder Terje Østensen i en pressemelding.

I følge den samme meldingen varslet Autolink Group at Ofotbanens lokomotivførere ville være ansatt i Autolink fra og med den 1. juli. Dermed har Ofotbanen AS mistet sitt nøkkelpersonell bak spakene.

Autolink har i alle år (tidligere Drammen Bilhavn AS og Motortransport AS) eid de spesielle togvognene selv, så nå gjenstår det å sikre seg kjørelisens og lokomotiver.

Kranglet om lokomotiver

For noen dager siden avgjorde Ofoten tingrett at Autolink ikke kan ta med seg seks lokomotiver og fire togradioer ut av selskapet. Dette til tross for at en aksjonæravtale sier at lokomotivene og radioene er drammensbedriftens eiendom.

Forklaringen på dommen er at Ofoten Tingrett har lagt vekt på at Autolink har brutt aksjonæravtalens bestemmelser om å ikke etablere konkurrerende virksomhet, og kan i følge dommen ikke gis juridisk anledning til å hente ut de seks lokomotivene.

Inntil videre driver Autolink togtansport på begrenset basis.