Lokomotiver. Autolink sikret seg tidlig flere av skiftelokomotivene til nå konkursrammede Ofotbanen AS. Nå kan disse, sammen med innleide tyske lokomotiver, settes inn i transport med utgangspunkt fra Drammen. foto: reidar heieren

Byens første togselskap

Cargolink AS på Holmen i Drammen har fått nødvendige tillatelser, og starter godstogtrafikk i november.
Publisert 25.10.2008 kl 00:00 Oppdatert 12.02.2010 kl 16:30

Tips en venn på e-post:DRAMMEN: Cargolink blir dermed Drammens første jernbaneselskap gjennom tidende.

Selskapet er opprettet av Autolink Group i Drammen, som er Norges største virksomhet innen håndtering og transport av biler. Cargolink er allerede
oppbemannet med 20 lokomotivførere og operativ ledelse, og står nå på terskelen til å begynne å kjøre tog på de fleste av landets jernbanestrekninger.

17. oktober i år fikk drammensbedriften lisens fra Statens jernbanetilsyn til å drive godstrafikk.

Søknaden ble liggende lenge hos tilsynet, for i praksis ble Cargolink avhengig av at Ofotbanen måtte tape sin lisens.

Og tidligere denne måneden mistet Ofotbanen AS lisensen, på grunn av en økonomisk situasjon som Jernbanetilsynet ikke kan godta.

Blindspor

Autolink Group har hele tiden hatt sine egne bilvogner, men har hittil satt ut selve kjøringen til andre jernbaneselskaper. Det siste forsøk på å ta hånd om mer av verdiskapningen selv, var å kjøpe 40 prosent av det privateide jernbaneselskapet Ofotbanen AS.

Men Ofotbanen AS skulle vise seg å bli et blindspor for drammensbedriften.

Underskudd

Autolink kom dårlig overens med majoritetseieren av Ofotbanen AS, og store underskudd og svært presset likviditet førte til at ledelsen i Autolink trakk seg ut av styret i juni i år.

Drammensbedriften må ta et tap på over 20 millioner kroner etter eventyret med Ofotbanen, som nå er begjært konkurs.

Fra Tyskland

Autolink hadde på forhånd sikret seg storparten av Ofotbanens skiftelokomotiver, og disse er nå overført til Cargolinks disposisjon.

I tillegg har Cargolink leid ti diesellokomotiver fra Tyskland, som skal brukes til fremføringen av biltogene. Lokomotivene har en fortid i Norge, og vil være blant de nyeste lokomotivene som fins på norsk bane.

Vanlige godstog

Lisensen er ikke begrenset til biltog. Dette betyr at Cargolink kan gå ut på det åpne markedet, og opptre som godstogselskap.

Ledelsen i Autolink Group har tidligere bekreftet overfor Drammens Tidende at det vil bli aktuelt å kjøre både biltog og vanlige godstog.