Hva synes du om at det kan bli taxi-kjøring i Bragernesåsen?

Er du enig i forslaget om å tillate taxi-kjøring i Bragernesåsen?

Ja.
Nei.

Avsluttet

Antall stemmer: