● Skal ha vinteråpent i helgene ● Utbedrer lokalene Spiralen fjonger seg til