TIL RETTEN:

TIL RETTEN: Talsperson for vannscooterførerne, Carl Jacob Johansen (til venstre i bildet), er ikke overrasket over ESAs konklusjon om at det norske forbudet mot vannscoterkjøring er forbudt. (FOTO: PRIVAT)

«Sjøslag» til retten

Carl Jacob Johansen er på krigsstien etter at han og 13 andre vannscooterførere ble bøtelagt i Telemarkskanalen i sommer. Nå blir det rettsak for vannscooterførerne.

VANNSCOOTER-KRANGELEN

  • Riksadvokaten kom på banen tidligere i 2009 og avventet en avklaring fra kontrollorganet i EU, ESA,som skal overse at EØS-reglene blir fulgt av landene som deltar i avtalen. Riksadvokaten mente da at delvis eller helvis EU-produserte vannskutere ikke kunne straffeforfølges.
     
  • Her er altså kjernen i konflikten mellom myndighetene og vannskuterentusiastene. Det har tidligere vært reist mange kontroversielle spørsmål om det norske regelverket er i samsvar med EØS-retten. EØS-avtalen er den største avtalen Norge noen gang har inngått.
     
  • Norge er sammen med EUs 27 medlemsland, Island og Liechtenstein deltagende i EØS-samarbeidet, som sikrer Norge tilgang til EUs indre marked. I dette indre markedet er det fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og personer – de såkalte «fire friheter».

DRAMMEN: I et direktiv til alle landets politimestre og statsadvokatembeter datert 6. juli år, skriver Riksadvokaten at forbudet mot bruk av vannscooter skal ”håndheves fullt ut for alle typer scootere”.

Facebook-knapp kommer her

Direktivet provoserte vannscooterentusiasten Carl Jacob Johansen som driver firmaet Jet Trade i Drammen. Han mener forbudet er i strid med EØS-reglene, og i sommer kjørte han sammen med 13 andre  opp Telemarkskanalen på vannscooter. 

Bøtelagt

Johansen ga på forhånd beskjed til Telemarks-politiet på deres facebooksider at de ville kjøre opp kanalen.

Reaksjonen lot ikke vente på seg.

Johansen fikk 15.000 kroner i bot for å ha organisert turen og ytterligere 5.000 for selve kjøringen, mens de 13 andre vannscooterførerne fikk 5.000 kroner i bot hver. Johansen og de andre aksjonistene har ifølge NRK Buskerud nektet å betale boten, og saken går dermed til rettsapparatet.

– Vi gjorde det fordi vi var villig til å se hvor langt politiet var villig til å gå i å bruke ressurser på saken. Regjeringen og Miljøverndepartementet opprettholdt forbudet, noe som er fullstendig i strid med EØS-retten som sier at delvis eller helproduserte vanncootere innen EU kan brukes. Å velge å ikke betale boten er den eneste måten å komme inn i rettsapparatet på, i en sak som strider mot all sunn fornuft, forteller en engasjert Johansen til dt.no.

Riksadvokaten avviser at forbudet er i strid med EØS-reglene. I direktivet fra i sommer står det å lese at ”EØS-retten er vurdert” og at det generelle forbudet mot vanncootere opprettholdes.

LES OGSÅ: Ønsker strengere håndheving

LES OGSÅ: Vannscooter blir forbudt

Nye rettsrunde

Saken til Johansen kommer opp i Telemark tingrett i løpet av høsten. Det er ikke første gang vannscooterforbudet er tema i en norsk rettsal. Ifølge Johansen ble det rettsrunder i tingretten, lagmannsretten og Høyesterett i 2007 og 2008, uten at de fikk medhold for EØS-retten.

LES OGSÅ: «Ikke fri flyt av vannscootere»

Nå er en kampklar Johansen klar for en ny rettsrunde og han er klar for å ta saken til internasjonale domstoler om nødvendig.

– Vi vil gjerne se vurderingene som myndighetene har gjort opp mot EØS-regelverket, og for oss er EFTA-domstolen siste instans, sier Johansen til dt.no.

Forhandler

I tilegg til å være en ivrig vannscooterentusiast, driver Johansen en butikk på Nøsted brygge og er forhandler av vannscootere.

LES OGSÅ: FpU vil tillate vannscootere i Drammen

– Du er selv en forhandler av vannskutere og et forbud går hardt utover markedet du selv opererer i. Kan du forstå at det stilles spørsmål til motivene dine i denne saken?

– Jeg kan forstå at det kan stilles spørsmål om det, sånn vil det alltid være i dette landet når noen tjener penger på noe,Gud forby! Men jeg trives med arbeidsmengden og det å skape trivsel og glede, noe som er det viktigste for meg. Jeg legger mye energi i dette og det er mer slit enn en gullgruve når jeg må sloss mot staten hele tiden, sier Johansen.