Jørund Rytman tar gjerne fire nye år på Stortinget om han får tilliten.

Trygg Rytman vil fortsette

Buskerud Fremskrittspartis andre representant på Stortinget tar gjerne fire nye år.