(Laagendalsposten)

Per utgangen av september 2020 er det registrert over 1,6 millioner bompasseringer på de tre bompunktene på Damåsen (2) og i Saggrenda, skriver Statens Vegvesen i en pressemelding.

Nye E134 Damåsen – Saggrenda åpnet 3. juli og innkrevingen startet tre dager senere, mandag 6. juli klokken 10.00.

Bompasseringene fordeler seg med om lag 2/3 i bommene på Damåsen (E134 og Fv. 286) og om lag 1/3 i Saggrenda.

Trafikktallene er høyere enn forventet på grunn av koronapandemien som har gitt større sommertrafikk i Norge enn normalt. Flere uker med busstreik kan også ha bidratt til økte trafikktall gjennom E134-bommene i Kongsberg, ifølge pressemeldingen.