105 ledige plasser ved skolene i nordfylket – ett fagtilbud er lagt ned

De to videregående skolene i nordfylket skiller seg ut ved å ha relativt mange ledige plasser. Men Svelvik-elevene foretrekker fortsatt Sande videregående skole.