Torgseilet er kommet opp for sesongen på Bragernes torg, og reaksjonene fra byens borgere tilkjennegis på sosiale medier kan Drammens Tidende melde. Reaksjonene i år er spesielt negative fordi seilet ikke har gjennomgått en vårrengjøring før det kom opp.

Virksomhetsleder i Drammen kommune for samferdsel, vei og park, Frode Vestgarden, opplyser at seilet vil bli forskriftsmessig rengjort etter at det er kommet opp.

18. november 2004 skrev Odd Myklebust (ansatt i avisen) i Drammens Tidende: «Sjelden har en sak engasjert drammensere og besteborgere til de grader som etter at en flygende hollender landet på Bragernes torg. Hittil har imidlertid hollenderen holdt stand i storm og stille. For det har faktisk vært stille mellom slagene. Debatten om Torgseilet er den heftigste debatten i våre spalter siden debatten om å rive tårnbygningene toppet seg for noen år siden.»

Årsaken til debatten var at den torgscene formet som et seil over en konstruksjon med rennende vann og sideveis stålbarduner til å støtte opp seilkonstruksjonen, for noen ble ansett som en fullstendig skivebom. Dessuten stengte seilet for utsikten til Bragernes kirke.

Torgentusiasten Jan Yngvar Nilsen og undertegnede engasjerte oss tidlig i avisdebatten. Vi minnet besteborgerne om at Drammen var en sjøfartsby, og at seilende sjøfolk gjennom generasjoner hadde bidratt til byens velstand gjennom innsatsen for byen på drammensskuter på de sju hav.

Seilet var en hyllest til sjøfolka fra Tangen, plassert midt i byens storstue, mente vi. Og hadde besteborgerne glemt statuen av kvinnen ved bruenden som holder en seilskute over hodet, for å markere de hvite seil som har brakt den stolte sjøfartsbyen Drammen vekst og utvikling? Og var det ikke viktigere å besøke Bragernes kirke enn å beskue den på avstand?

Men – våre argumenter var nytteløse. Vi ertet på oss nå avdøde advokat Per Otto Borgen som kom med spissformulerte motinnlegg nesten i Donald Trump stil.

Etter at torgseilmotstanderne hadde samlet inn over 1.300 underskrifter for å fjerne Torgseilet, tok Drammens Tidende initiativet til en markedsundersøkelse utført av Markedsinfo. Avisens headline da undersøkelsen ble offentliggjort lød: «Unge og rike vil ha seilet». Odd Myklebust skrev: «Vår ære og vår makt har hvite seil oss brakt, skrev Bjørnstjerne Bjørnson. Og det kunne med en liten omskriving vært en fersk kommentar til dagens meningsmåling i DT. Torgseilet splitter nemlig byens befolkning i to. Det er de unge drammenserne, de velstående og de «mektige» som hegner om seilet. Mens de eldre og de med lavere inntekt utgjør motstanden.»

Jan Yngvar og undertegnede hadde jo ikke sittet stille i båten, vi svarte på avisinnleggene så godt vi kunne. Vi appellerte til ungdommen som støttet oss med innlegg i avisen. Vi etablerte støtteforeningen Torgseilets venner og fikk laget en pin som symboliserte foreningens formål. Trine Arneng sto for designet.

Mandag 1. februar 2005 inviterte Drammen kommune til en åpen høring om Torgseilet i bystyresalen. «Motvinden rev og rusket i Torgseilet. Motstanderne var i klart flertall. Men oppmøtet var skuffende dårlig», skrev Drammens Tidende. Etter at fire representanter fra motstandere hadde holdt sine innlegg, fikk Torgseilets venner slippe til. Vi fremhevet: «Torgseilet har åpenbare begrensninger som en fullgod torgscene. Men vi synes konstruksjonen er spennende og flott. Vi har hele veien etterlyst alternativer til en fullgod scene. Kostnadsoverslag som er kommet inn som arkitektforslag er kostbare. Torgseilet er et populært innslag i bybildet for mange. Og akkurat nå er det Torgseilet vi har. Altså, må vi benytte det til et akseptabelt alternativ foreligger».

I bystyremøtet den 30. mars 2005 ble det vedtatt at Torgseilet skulle settes opp igjen og stå oppsatt som torgscene fram til høsten samme år. Slik er det blitt hvert år siden. Med andre ord hadde Torgseilet 15-årsjubileum i 2020, fortsatt i påvente av en permanent løsning for en torgscene.