Samfunnet blir bedre når flere få bestemme. La 16-åringer få stemmerett.

Onsdag 27. mai la det tverrpolitiske valglovutvalget fram sine anbefalinger til endringer i valgloven vår. Knappe elleve år etter at hjemkommunen min, Sigdal, søkte og fikk innvilget å bli testkommune for 16-årig stemmerett, er utvalgets flertall tydelig i sin anbefaling: stemmeretten bør utvides permanent, og jeg er hjertens enig med dem.

I Venstre tror vi at små og store lokalsamfunn blir bedre når enda flere får sjansen til å påvirke. 16-åringer kan ha like nyskapende og smarte ideer som 61-åringer, og motsatt. Ingenting ville vært bedre enn at småtrøtte samfunnsfagelever blir fyrt opp av lokaldemokrati og retningsvalg i praksis.

Kloke hoder og brennende hjerter finnes i alle aldre. Stemmerett for 16-åringer ville gitt oss et mer levende demokrati, med enda flere perspektiver som kan utfylle hverandre.

I tillegg viser forskning at ungdommer som får stemmerett som 16-åringer har høyere valgdeltakelse senere i livet, enn de som fikk stemmerett i en alder av 18 år. For norske forsøk fant man at de unge i større grad stemte fram unge politikere, slik at kommunestyrene speilet befolkningen bedre. Alt dette er solide demokratiske sunnhetstegn som 16-årig stemmerett vil kunne bidra til.

Likevel lar mange denne debatten koke ned til modenhet – en ganske trist forenkling. Å stemme handler nemlig ikke om å nilese partiprogram eller ha stålkontroll på alle nyansene mellom partiene. Stemmeretten fordeles tross alt ikke gjennom teoriprøver. Vi kan ikke forskjellsbehandle folk på kunnskap, stemmeretten er og skal alltid være allmenn.

Innerst inne er stemmeretten hver enkelts mulighet til å dra samfunnet i den retningen man selv mener er riktig. Du stemmer ikke bare med hjernen, men også med hjertet.

Les også

Hva hvis de unge fikk bestemme?

Hver dag bruker ungdommer den samme balansegangen mellom hjerne og hjerte til å treffe viktige og vanskelige avgjørelser for sin egen fremtid. De balanserer elegant mellom frihetene og ansvaret som lovene har gitt dem. Lover de til nå knapt har kunnet påvirke.

Ungdommene styrer sin egen framtid, og de kan betale skatt eller bli straffedømt. Nå bør de også få lov til å følge hjertet sitt og krysse av på en stemmeseddel.