Nå skal Venstre og regjeringen innføre fritt skolevalg i hele landet. Det er ikke et eksperiment slik Magnus Weggesrud (Sp) antyder, men tvert imot en stor seier for friheten til hver enkelt elev.

Venstre har lenge kjempet for at elever skal ha mest mulig frihet til å bestemme over egen skolehverdag. En viktig del av denne friheten er muligheten til å velge hvilken skole man selv vil gå på. Derfor sier vi ja til fritt skolevalg og er glade for at Venstre og regjeringen nå innfører det i hele landet.

Det skal ikke være et mål i seg selv at fylkespolitikerne bestemmer hvordan skoleinntaket skal skje. 16-åringer er selvstendige mennesker, ikke bare ideologiske verktøy for Weggesrud og resten av de rødgrønne fylkespolitikerne.

Vi i Venstre mener derfor det eneste riktige er å flytte makten enda lenger ned. Vekk fra politikerne på fylkestinget og til den enkelte elev.

Her i Viken fikk vi se konsekvensene av at Weggesrud og vennene hans i fylkestinget trumfer gjennom sin ideologiske overbevisning i form av postnummerdiktaturet. Blant annet for Emil fra Modum, som etter mye medieoppmerksomhet og politisk press likevel fikk begynne på Åssiden VGS. Sist i rekken var Thea Emilie, Sara og Kari fra Krødsherad, som heller vil begynne på Ringerike VGS enn nærskolen de vil bli tvunget inn på, Buskerud VGS.

Nærskoleprinsippet er grunnleggende urettferdig. Det åpner for at de mest ressurssterke foreldrene kan kjøpe barna sine et nytt postnummer, mens alle andre må trygle Weggesrud og resten av politikerne og byråkratene om å få unntak.

Venstre mener at elever i videregående skole må ha reelle valgmuligheter når de skal starte på videregående skole. Derfor skal vi nå sikre elevens rettigheter ved å kreve at alle fylker må ha inntaksordninger som gir elevene reelle valgmuligheter.

Denne regjeringen viser elevene den tilliten til å bestemme over eget liv som de rødgrønne i Viken mangler. Weggesrud kan like det eller ikke, men fritt skolevalg er og blir den mest rettferdige inntaksordningen for elevene. Og med Venstre i kunnskapsdepartementet skal det være sånn etter valget også.