Ole-Herman Tronerud, seniorrådgiver og veterinær i seksjon dyrehelse i Mattilsynet, sier at det er et omfattende arbeid å systematisere data om hundene som er meldt inn med symptomer på sykdom.

– Det gjøres en utrolig innsats av privatpraktiserende veterinærer for å innhente informasjon fra aktuelle hundeeiere. Vi fortsetter å bearbeide informasjon fra kartleggingen. I tillegg blir det obdusert hunder, og vi mottar prøver av syke hunder fra veterinærklinikker, sier han.

Av de seks hundene som er blitt syke de siste to dagene, har én dødd.

De 173 tilfellene har kommet via spørreundersøkelsen som er sendt til veterinærer. I Buskerud er det registrert 16 tilfeller, mens det i Vestfold er tre.

– Vi jobber hardt med å finne ut av hva som er årsaken til sykdomstilfellene, men det er ikke sikkert vi klarer å peke på noe spesifikt. Det er ikke alltid man får svar på hva et sykdomsutbrudd kommer av fordi vi rett og slett ikke finner noen fellesnevnere hos tilfellene utover symptomene, sier Tronerud.

Mattilsynet følger flere spor i samarbeid med Veterinærinstituttet for å finne årsaken. De anbefaler å begrense nærkontakt mellom hunder.

15 hunder er obdusert ved Veterinærinstituttet i forbindelse med sykdomsutbruddet. Det har til nå blitt funnet bakterien Providencia alcalifaciens i tolv av de obduserte hundene hvor baktiologitest er klare.

LES MER: