De siste ukene har det blir skrevet mye rundt finansiering av Viken-oppløsningen. Særlig har Høyre har vært høye og mørke og anklaget Ap- og Sp-regjeringen for å bryte løfter og løpe fra regningen. Det har Høyre ingen grunn til å være.

For det første så var det Høyre og den borgerlige regjeringen som tvangssammenslo Akershus, Buskerud og Østfold mot folks vilje. Hva gjorde de med regningen? Den sendte de til fylkene. Fylkene fikk kun dekket 45 millioner av den totale sammenslåingskostnaden på 336 millioner. Resten måtte fylkene betale fra egen lomme.

For det andre må Høyre som alle andre forholde seg til fakta. Regjeringen har nå lagt opp til en søknadsbasert ordning der oppløsnings-fylkene- og -kommunene kan søke om få dekket strengt nødvendige utgifter. Her var fristen for å søke 8. november.

LES OGSÅ:

Mister kjempelønnen etter kraftig kritikk

Fylkestinget vedtok å sende sin søknad 26. oktober. Regjeringen la frem sitt statsbudsjett 6. oktober. Altså før fristen og før Viken og andre har sendt søknaden. Hvordan kan da regjeringen vite hvor mye de skal bevilge?

Derfor er de 200 millionene som er satt av i statsbudsjettet for 2023 å regne som en startpott. Her vil det komme mer, enten i revidert nasjonalbudsjett til våren eller statsbusjettet for 2024 som legges frem neste høst.

Viken har vedtatt å søke om å få dekket 377 millioner kroner. Stor deler av dette omhandler nødvendige kostnader knyttet til IKT og arkivløsninger. Ser man det i den store sammenhengen søker ikke Viken om mer enn de andre fylkene som skal deles opp. Heller tvert imot.

LES OGSÅ:

Magnus tøffet seg på Facebook – nå er tatoveringen på plass: – Oi

Viken er Norges største fylke med 1,2 millioner innbyggere, 45.000 elever i videregående opplæring, over 12.000 ansatte og et årsbudsjett på over 15 milliarder. Deler man derfor oppløsningskostnaden på antall innbyggere kommer Viken faktisk rimeligst ut med 303 kroner per innbygger. For Vestfold og Telemark med 150 millioner i oppløsningskostnad blir det 357 kroner per innbygger og Troms og Finnmark med oppløsningskostnad på 82 millioner 337 kroner per innbygger.

Det er også mer krevende å dele opp i tre enn to. Det betyr dermed at Viken har valgt å legge opp til svært nøkterne løsninger når vi nå skal bygge nye fylker. Det hører også med til historien at mye av kostnadene også ligger i 2024. Stortinget bevilger vanligvis midler over statsbudsjettet for ett år om gangen.

Regjeringen har signalisert at de skal stille opp. Det stoler vi på. Viken er designet for å være en sentraliseringsmaskin. En deling og gjenopprettelse av Buskerud er derfor en stor seier for folkestyret og muligheten til å utvikle hele fylket, ikke bare der det bor flest folk.