DRAMMEN: Både Bragernes, Åskollen og Stenseth skole skal ha ny rektor på plass til et nytt skoleår. Da søknadsfristen på de tre rektorstillingene nylig gikk ut, hadde det kommet inn 25 søknader (se listene lenger ned.) Tre søknader er senere trukket.

– Vi er fornøyde med antall og bredden i de som har søkt, det er både interne og eksterne, sier skolesjef Thomas Larsen Sola i Drammen kommune.

Det er kommet inn omtrent likt med søknader på alle de tre stillingene, og rett etter påske starter første runde med intervjuer – på nett:

– Det er spennende kandidater som vi gleder oss til å intervjue, sier skolesjefen.

– Skolene er ulike

Mens det går 200 elever på Stenseth skole i Krokstadelva, har Bragernes skole rett over 300 elever og Åskollen nærmere 500.

Selv om de tre barneskolene er ulike, ser skoleledelsen i Drammen etter noen fellestrekk i tillegg til at de nye rektorene må passe inn på den enkelte skolen.

– Du skal ha fundament, verdier og en ledelsesfilosofi for hvordan du ønsker å lede skolen. Skolene er ulike, så vi skal finne den personen som passer på de ulike skolene. Det har jeg tro på at vi får til. Vi er godt fornøyd med søkerne, sier Larsen Sola.

Planen er at både Bragernes, Åskollen og Stenseth skole har en ny rektor på plass til et nytt skoleår i august.

Her er søkerlistene

Det kom inn til sammen 25 søknader til de tre stillingene.

Åtte søknader til rektorstillingen på Stenseth skole:

 • Magnus Bergdal (35), avdelingsleder, Drammen

 • Beate Myrhagen Steig (54), adjunkt med opprykk og tilleggsfag, Krokstadelva

 • Kjersti Frøhaug Rentsch (52), avdelingsleder, Mjøndalen

 • Geir André Bøyum (38), arbeider, Drammen

 • Tove Lisbeth Bjørkli (51), rektor, Heimdal

 • Aina Østenengen (44), fagleder/ inspektør, Geithus

 • Cicilie Mette Lund (55), adjunkt med tilleggsutdannelse, Solbergelva

 • Vegard Aamodt (41), avdelingsleder, Sande

Åtte søknader til rektorstillingen på Åskollen skole:

 • Magnus Bergdal (35), avdelingsleder, Drammen
 • Tove Lisbeth Bjørkli (51), rektor, Heimdal

 • Nina Krogh (51), rektor, Oslo

 • Aina Østenengen (44), fagleder/ inspektør, Geithus

 • Jørn Idar Ellingsen (44), undervisningsinspektør, Drammen

 • Vegard Aamodt (41), avdelingsleder, Sande

 • Cicilie Mette Lund (55), adjunkt med tilleggsutdannelse, Solbergelva

 • Kandidaten har trukket søknaden

Ni søknader til rektorstillingen på Bragernes skole:

 • Magnus Bergdal (35), avdelingsleder, Drammen

 • Ellen Schau (39), avdelingsleder, Drammen

 • Tove Lisbeth Bjørkli (51), rektor, Heimdal

 • Anne Grethe Tungesvik (52), avdelingsleder, Sandefjord

 • Cicilie Mette Lund (55), adjunkt med tilleggsutdannelse, Solbergelva

 • Jørn Idar Ellingsen (44), undervisningsinspektør, Drammen

 • Nina Krogh (51), rektor, Oslo

 • Kandidaten har trukket søknaden

 • Kandidaten har trukket søknaden