(Bygdeposten)

Toalettet i Pollen er langt fra en vanlig «utedass». Den kostet 1,3 million å sette opp og må i så fall være en av Norges mest kostbare. Det er ikke gullseter der inne. Teknisk sjef Harald Silseth viser fram toalett-byggets herligheter.

Vy har spesialavtale

Det koster 25 kroner å bruke toalettet. Silseth sier at kommunen må ta betalt, for det koster penger å drifte toalettet med vann og strøm.

– Vi har to typer kort som folk betaler med. Vi har en samarbeidsavtale med Vy om at buss-sjåførene kan bruke toalettet. De har da sitt eget kort som er forhåndsbetalt av Modum kommune. Som en kompensasjon har Vy ansvaret for rengjøring av toalettet fem dager i uka.

Silseth sier at besøkende ellers må betale med kredittkort/bankkort.

Han har ferske tall om hvor mange som har benyttet toalettet hittil i år. Færrest tissetrengte var det i januar, med 23 betalende og 36 andre. I juni var det 91 besøkende og 114 andre. Totalt har 625 brukt toalettet det første halve året i år.

Derfor blir mange stengt ute

Bygdeposten fikk tips om at mange i sommer har slitt med å få opp døra. Silseth sier at han selv har opplevd det samme. Nå har han funnet årsaken.

– Vi har hengt opp en enkel brukermanual som viser hvordan dørautomatikken skal brukes. På innsiden av døren er det to brytere. Den nederste bryteren er for å låse døra når en har kommet inn, og som etter et nytt trykk låser opp døra når en skal ut. Den øvre bryteren betjener den mekaniske døråpneren som kun virker når døra er låst opp. Et lett trykk på åpne bryteren så åpner døra helt av seg selv. Døra blir stående oppe en stund før den lukker automatisk. Blir anvisningen som er slått opp fulgt, fungerer dette bra.

– Brukerfeilen ligger i at noen i den perioden hvor døra står åpen, på nytt trykker på «lås» når de går ut. Da lukker døra og forblir låst. Da er det behov for å resette automatikken, og toalettet ser ut til å være opptatt. Det er her brukerfeilen ligger, sier han.

Årsaken til at noen gjør dette, er at døra står forholdsvis lenge oppe, og da kan en tro at en skulle ha trykket på lås for at døra skal lukke seg. Det er feil, døra lukker seg selv. Årsaken til at døra står lenge oppe, er at det skal gi rullestolbrukere og andre som trenger det nødvendig tid for å komme seg ut uten at døra går igjen.

Arkitekttegnet til 1,3 mill.

Toalettet i Pollen har universell utforming og er tilrettelagt for funksjonshemmede og rullestolbrukere. Bygget ble arkitekttegnet.

– Toalettbygget vil bli en integrert del av den framtidige bygningsmassen som vil vokse fram i Vikersund sentrum nord. Det er vektlagt at det estetiske uttrykket med materialvalg i fasaden skal falle naturlig inn i bebyggelsen som vil komme. Utformingen av bygget har tatt høyde for en slik tilpasning, sier Silseth.

Han opplyser at bygget ble finansiert av såkalte «korona-midler» gitt av staten som en støtte for opprettholdelse av lokalt næringsliv som slet med sysselsettingen under pandemien. Det var det lokale firmaet EBA Service AS, som leverte toalettbygget til kommunen, igjennom en offentlig anbudsrunde.

Og nå kommer årsaken til at prislappen på 1,3 mill kr. Det mange sikkert ikke vet, er at bygget også rommer en adskilt del med kloakkpumpestasjon.

– Kloakkpumpestasjonen utgjør en del av infrastrukturen for Vikersund sentrum nord, og som også håndterer kloakken fra Sand. Nå går kloakken gjennom denne pumpestasjonen i toalettbygget via en ny ledning utenom Vikersund sentrum og videre til Elvika renseanlegg i Geithus.

Harald Silseth tror at mange heller ikke er klar over at det på utsiden av toalettbygget er en kran hvor alle besøkende i Pollen kan fylle drikkeflaskene sine med rent vann helt gratis.