DRAMMEN: Vestre Viken HF har siden 13. mars vært i gul beredskap. Det betyr at planlagte operasjoner har blitt utsatt for å forberede seg på mulig pasientpågang under koronapandemien, og for å frigi intensivplasser, personell og sengearealer.

– Unntakene er tilfeller hvor det trengs øyeblikkelig hjelp, kreftbehandling og andre tilfeller hvor utsatt behandling kan bety forverret helsetilstand eller dårligere prognoser for pasienten, skriver Vestre Viken i en pressemelding onsdag kveld.

Vestre Viken opplyser også at en rekke konsultasjoner er gjennomført ved hjelp av telefon eller video, slik at pasienten unngår å møte opp fysisk.

Flest utsatte avtaler

Totalt i sykehusdistriktet har over 19.000 avtaler blitt utsatt, opplyser Vestre Viken i pressemeldingen. På listen over sykehusene i distriktet, er Drammen på topp med flest utsatte avtaler.

  • Bærum Sykehus: 3277
  • Kongsberg sykehus: 712
  • Ringerike Sykehus: 2241
  • Drammen sykehus: 8600
  • Psykisk helse og rus: 5018
  • Totalt: 19 848

– Vestre Viken HF forbereder seg nå på en gradvis opptrapping av planlagt aktivitet. Opptrappingen vil skje ulikt i de fire somatiske sykehusene ettersom utbredelsen av smitten med koronavirus er ulikt fordelt i Vestre Viken HFs opptaksområde, opplyser fagdirektør Ulrich Spreng i Vestre Viken i pressemeldingen.

Han legger til at det vil bli utarbeidet en plan for opptrapping av planlagt aktivitet i neste uke.

Besøksforbudet gjelder fortsatt

Det vil fortsatt være adgangskontroll til Vestre Vikens institusjoner. Besøksforbudet gjelder også fortsatt, med noen unntak.

– Pasienter som har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, som for eksempel hoste eller feber skal ta kontakt og varsle oss om dette om de er innkalt til en time, heter det i pressemeldingen.

Spreng forklarer at den planlagte aktiviteten på sykehusene de neste månedene vil justeres etter hvor mange pasienter med Covid-19 som trenger helsehjelp.