Vi vet at en trygg og stabil familie øker sannsynligheten for at barn klarer seg på skolen og videre i livet. Derfor øker vi nå kontantstøtten for de aller minste.

Flere partier tar til orde for å fjerne kontantstøtten og gjøre den om til en støtteordning for foreldre som venter på å få barnehageplass. Samtidig øker KrF i regjering kontantstøtten for de aller minste barna. Det er det bare gode grunner for å gjøre.

En «ventestøtte» som enkelte tar til orde for, bygger på en oppfatning om at barnehagen er det aller beste for de små barna, uansett omstendigheter. Det er ingen tvil om at mange barn er klare for å gå i barnehagen på et tidlig stadium. Men jeg mener at vi som politikere må rydde rom for at det må være greit å mene at barnet trenger litt mer hjemme. Kontantstøtten gjør det mulig å utsette barnehagestarten for de som mener det er best for sitt barn. For hvem er det egentlig som vet best? Politikere eller familiene?

Foreldre er uten tvil de viktigste omsorgspersonene i barns liv. De har observert sine barn vokse opp, lever tett på dem hver dag og vet selv hva som er best for dem. Når barnet begynner i barnehagen, er det en av de virkelig store overgangene i småbarnsfamiliens liv. Her må vi erkjenne at det kun er foreldrene vet hva som er den beste måten å gjøre denne overgangen. Kontantstøtten, den månedlige pengesummen familier mottar per småbarn som er hjemme, er et viktig verktøy for å sikre en reell valgfrihet.

Omtrent 50 prosent av alle som får barn, benytter kontantstøtte i minst en måned. Dette forteller oss at mange familier ønsker å ta andre valg for sine liv enn hva som forventes av dem. Flere av disse familiene sier at det aldri ville vært mulig for dem å ta et verdivalg for seg og sin familie uten kontantstøtten, da de rett og slett ikke ville hatt råd til det. Dette er et valg KrF gir familiene muligheten til å ta.

En bekymring som stadig vekk blir nevnt i argumentasjon mot kontantstøtten, er at den oppmuntrer småbarnsforeldre til å stå utenfor jobb lengre enn nødvendig. Men etter at KrF i 2017 fikk gjennomslag for at kontantstøtten skulle økes fra 6,000 til 7,500 kroner i måneden for ettåringer, viste en rapport fra NAV (2019) at økningen i kontantstøtten i liten grad påvirker hvorvidt småbarnsforeldre er i jobb eller ikke. NAV skriver også at den negative effekten satsøkningen har hatt på småbarnsforeldrenes avtalte arbeidstid, er liten. Samtidig har økningen i kontantstøtten gjort det mulig for enda flere å velge å være litt lenger hjemme med barna sine.

Tryggheten skapes i familiene av familiene. Vi vet at trygge og stabile familier øker sannsynligheten for at barn klarer seg på skolen og videre i livet. Da mener jeg at familienes frihet til å selv velge hva som er best for akkurat sin familie, er en god investering i Norges fremtid.