Asylaktivistene har nå mobilisert rundt om i landet. Det presses på for å hente asylsøkere fra Moria-leiren til Norge – særlig barn/ungdom. Dette er uklokt.

Et hovedargument for å hente flere asylsøkere er koronakrisen. Man fremstiller barn som svært sårbare under koronapandemien, samtidig som de fremstiller 16 og 17 åringer som småbarn. Sannheten er, som de fleste vet, at barn ikke blir spesielt påvirket av korona. Skulle noen bli evakuert på grunn av korona, så burde det være eldre og syke, men eldre og syke er heldigvis ikke en dominerende gruppe blant asylsøkere.

Det er all grunn til å tro at forholdene i Moria-leiren er forferdelige, og de vil ikke bli bedre ved et stort sykdomsutbrudd. Samtidig er det trolig ikke noe spesielt ille med denne leiren i forhold til svært mange andre flyktningleirer rundt om i verden. I tillegg lever hundretusener permanent i forferdelige slumområder, verre enn Moria-leiren.

Les også

La oss sørge for at barna i Moria-leiren kan våkne opp fra marerittet i en varm seng i et trygt land

Det eneste spesielle ved Moria-leiren, er at alle som er der egentlig hadde trygt tilhold i Tyrkia og burde blitt der. De er ikke anerkjent som flyktninger og erfaringsvis er det veldig mange av dem som har en grunnløs asylsøknad. Altså at de er velferdssøkende migranter.

Det er grunn til å spørre hvorfor asylaktivistene har plukket ut Moria-leiren som et område som bør prioriteres. Sannheten er at dersom vi prioritere disse, så vil det være på bekostning av reelle/virkelige krigsflyktninger. Vi ville latt folk som kunne vært trygge i Tyrkia og som ikke er anerkjent som flyktninger, komme foran de som er anerkjent som flyktninger av FN, og som ikke har noen andre steder å være.

Norge tar imot 3.000 slike flyktninger hvert år. Hvorfor skal vi nå plutselig begynne å prioritere asylsøkere med tvilsomt beskyttelsesbehov?

Vi skal hjelpe de vi kan, sies det. Men det er ikke likhetstegn mellom det å hjelpe og det å hente asylsøkere hit til Norge. Veldig mange av dem som er i Moria-leiren ønsket seg bare et bedre liv i Europa, uten å ha noe beskyttelsesbehov, og har endt opp i forferdelige forhold underveis. Dersom vi nå sier at vi skal hente slike asylsøkere hit så vil det utløse et skred av nye reisende, på jakt etter opphold i en av Europas velferdsstater.

Les også

Vi kan ikke hjelpe alle, sies det. Nei, hva så. Den barmhjertige samaritan hjalp én

Vi må se på hele asylsystemet på nytt. Det som var ment for å beskytte politisk forfulgte enkeltpersoner, har nå blitt et verktøy for store folkeforflytninger på tvers av kontinenter. Det har blitt til et storpolitisk spill og stor butikk for kriminelle menneskesmuglere. Asylordningen lokker tusenvis av mennesker rett i døden hvert år.

Ved å fjerne muligheten til å søke asyl som i dag, ville vi også fjernet grunnen til at tusenvis av mennesker lokkes ut i lidelse og død. Vi ville stått igjen med et langt mer håndterlig flyktningproblem dersom grunnløse asylsøkere hadde sluttet å legge ut på reise. Det finnes bare en effektiv måte å hjelpe på, det er å sette ressursene inn i nærområdene.

Hva er en enslig mindreårig flyktning?

En enslig mindreårig flyktning er en person som

  • har søkt asyl som enslig mindreårig (enslig mindreårig asylsøker)
  • fått vedtak om bosetting i Norge
  • blitt bosatt i en norsk kommune som har fått utbetalt integreringstilskudd for personen

KILDE: SSB