Å hjelpe de mest sårbare barna på europeisk jord angår åpenbart ikke flertallet blant kommunepolitikerne i Drammen. Det er trist.

Oppropet «Evakuer barnefamiliene fra Moria nå» har så langt fått støtte fra 69 norske kommuner, blant annet fra Oslo, Trondheim, Tromsø, Bergen, Stavanger og fra Kristiansand. Lokalpolitikere har, på vegne av 42,4 prosent av Norges befolkning, bedt om at Norge skal ta imot enslige barn og barnefamilier fra leire i Hellas. Flere slike vedtak er forventet i tida som kommer.

Jeg ble derfor svært overrasket da jeg leste i Drammens Tidende at flertallet i kommunestyret i Drammen motsatte seg å behandle en interpellasjon fra Rune Kjeldsen, SV, der han ba om at Drammen skulle støtte oppropet «Evakuer barna fra Moria».Begrunnelsen fra Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet, som alle motsatte seg å behandle saken, var at de mente at denne saken ikke angår Drammen.

Som medlem i Drammen Ap synes jeg denne ansvarsfraskrivelsen er trist. Jeg kjenner at og jeg blir sint og faktisk flau på Drammens vegne.

17 tidligere statsråder, blant annet Kjell Magne Bondevik, Knut Vollebæk, Helen Bjørnøy, Kirsti Kolle Grøndahl og Thorbjørn Jagland har gitt sin tilslutning til en øyeblikkelig evakuering/relokalisering av barn fra Moria. De de har gitt sin tilslutning fordi Europa har et felles ansvar. I en nylig undersøkelse svarte 56 prosent av et representativt utvalg nordmenn ja til at Norge bør evakuere og ta imot noen av de mest sårbare barna i flyktningleirene på de greske øyene.

Over 40.000 flyktninger befinner seg i flyktningleirer på de greske øyer. I Moria-leiren, som av flere hjelpeorganisasjoner og FNs høykommissær for flyktninger har beskrevet som «helvete på jord», bor over 20.000 mennesker under uverdige forhold. 7.000 av dem er mindreårige, rundt 1.000 er enslige barn som må klare seg på egen hånd.

Mange har ikke tilgang til vann, skolegang eller nok mat. Noen av barna er syke, uten tilgang til god nok helsehjelp. Et akutt koronautbrudd i leire i Hellas er det ikke nødvendig å beskrive konsekvensen av, det skjønner folk flest.

Norge er med på å finansiere Moria og andre leire gjennom EØS- midler. Noen foreslår å sende mer penger, men som Einstein sa: «å fortsette å gjøre det samme og forvente et annet resultat, er galskap.» Å sende mer penger når det ikke har bidratt til å bedre betingelsene for flyktningene er derfor feil medisin.

Det haster å få til en relokalisering av de mest sårbare barna i flyktningleirer i Hellas. Barna trenger en trygg evakuering nå. Derfor støtter også de aller fleste hjelpeorganisasjonene i Norge og over 46.000 enkeltpersoner oppropet om en trygg evakuering: «Kjære Erna Solberg, hjelp de utsatte barna i Moria-leiren på Lesvos nå».

Både Hellas og FN har bedt om hjelp til evakuering av de mest sårbare. Ikke fordi mennesker ikke lider andre steder, men fordi Europa nå må begrense den katastrofen de selv har skapt. Det er ikke mulig å vente på langsiktige løsninger. Hellas trenger hjelp og Europa har et ansvar for å hjelpe.

Både Regjeringen og Ap prøver å så tvil om at det er mulig å få til en evakuering/relokalisering av de mest sårbare. Det er feilinformasjon. Greske myndigheter vil selvfølgelig legge til rette for en rask behandling. Og ifølge Unicef finnes det systemer for å evakuere. Noen land har allerede tatt grep.

Til nå har Finland. Tyskland, Frankrike, Irland, Portugal, Kroatia og Luxemburg sagt at de vil ta del i denne nødvendige europeiske dugnaden for å relokalisere sårbare flyktninger.

Norge har foreløpig ikke sagt at de er villige til å hjelpe disse mest sårbare barna på europeisk jord. Saken skal behandles i Stortinget senere i mai. Har de sentrale politikere samme holdninger som politikerne i Drammen, ender det også med samme konklusjon som i Drammen. «Det angår ikke oss.»

Andre debattinnlegg om samme tema:

Les også

Å hente barn og unge fra Moria-leiren til Norge er uklokt

Les også

Vi kan ikke hjelpe alle, sies det. Nei, hva så. Den barmhjertige samaritan hjalp én

Les også

La oss sørge for at barna i Moria-leiren kan våkne opp fra marerittet i en varm seng i et trygt land