Det er et uttalt mål at man skal redusere biltrafikk i Drammen. Særlig nevnes (el)-sykkel som en teknologi som øker folks radius i hverdagen og gjør litt lengre transportetapper mulig uten bil.

Litt glemt i det hele er de aller korteste etappene. Vi snakker de fem-ti-femten minuttene i hverdagen mange av oss i Drammen trasker både en og fem etapper av daglig i forbindelse med transport til kollektivknutepunkter for pendling eller ærender.

Byplanleggingen i Drammen handler ikke bare om sentrum og så utenfor sentrum. Drammen består også av mange «mikrosentrumer» med fortetting og bygging av boliger i en gangbar avstand fra «alt». Det vil si dagligvare, apotek, kafé og kollektivknutepunkt. Sånne sentra finnes på Strømsø, på Papirbredden, på Bragernes, på Fjell og på Brakerøya. Dette er bevisst byplanlegging.

Det er ikke bare «gangbare» avstander, men rullestol-, krykke-, barnevogn- og rullator-avstander. Universell utforming av byrommet gjør at byen blir tilgjengelig for ALLE innbyggerne våre, og plikten til universell utforming gjelder også på vinteren.

Les også:

Disse hverdagsaktivitetene bidrar til at det er mulig for mange av oss å oppnå Helsedirektoratets anbefalte 150-minutters mild aktivitet ukentlig (timinutters økter teller), nærmest kun ved å ha daglig aktivitet i byen vår. Vi trenger ikke ha bil.

«Vi» er her en sannhet med modifikasjoner. Vi som signerer denne teksten er unge, funksjonsfriske og sånne som går på treningssenter. Litt hålka presenterer en liten utfordring, men ikke en umulighet eller høy risiko for lårhalsbrudd.

Vi vet at sannsynligheten for å oppnå de anbefalte minuttene er sterkt koblet til alder, funksjonsnivå, utdanningsnivå og andre faktorer. De som er spreke fra før, finner måter å holde seg aktive på også når det er dårlig vær. De som ellers kanskje bare er litt aktive eller svært lite aktive, blir ENDA mindre aktive når det dårlig vær, snør eller er glatt.

Les også:

Som vi lærte så altfor godt under pandemien: Å miste bevegelsesfriheten i samfunnet er ikke bare negativt for den fysiske helsa, men også en risiko for isolasjon, depresjon, angst og andre negative psykiske reaksjoner. Eldre som er mye i ro har en raskere nedgang i fysisk funksjon, som igjen kan resultere i apati, uro og depressive symptomer.

De daglige minuttene TELLER.

De sentraliserte eldre bor gjerne i små leiligheter uten trapper. Å tusle rundt hjemme er ikke nok hverdagsaktivitet for disse. Å ha disse praktiske leilighetene i rullatoravstand fra daglige behov er ren folkehelse. Selv litt hverdagsaktivitet forebygger en rekke helseproblemer, og bidrar til å opprettholde alt fra muskelmasse og hjertehelse til balanse hos særlig utsatte grupper.

Les flere kronikker og debattinnlegg HER

Til og med oss aktivt trenende kan merke på pulsklokkene og skritt-tellerne at hverdagsaktiviteten har gått drastisk ned da vinteren først kom. Både i form av minutter med forhøyet puls og i form av distanser gått. Tredemølleløping er ikke tilgjengelig for de fleste, og noen av oss trimmende gidder søren meg ikke noe så kjedelig.

Det å holde gangveier åpne om vinteren er grunnleggende nødvendig for at Drammens byplanlegging skal fungere, og vitalt for folkehelsa til mange av byens innbyggere.