10. mars satte vi korona-situasjonen i kommunen på agendaen i hovedutvalg for helse og sosial. Det finnes ikke en viktigere sak i kommune-Norge i dag, hos de nasjonale og internasjonale myndighetene på kort sikt.

For bare 14 dager siden var det ikke uvanlig å høre «hysteri», «ute av proporsjoner» og lignende om korona. I dag har korona-alvoret sunket inn hos de aller fleste.

Kunnskapen om korona, tiltak og ulike scenarier fra et ekspertvelde i smittevern er et lite klikk unna. Du kan oppdatere deg på verdens helseorganisasjons hjemmeside (WHO), på Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratets hjemmeside.

Vi er i det som heter fase 1 av 4 faser i en epidemi. Italia er i fase 3. I fase 4 vil epidemien være på retur. For å unngå italienske tilstander – noe som fortsatt er fullt mulig – gjelder det å være føre-var. De viktigste tiltakene er det du og jeg som kan følge. Det gjelder alle de rådene vi allerede har fått, blant annet på kommunens hjemmeside.

Å informere entydig, klart og føre-var i kommunikasjon, råd og tiltak er ikke hysterisk. Det er å ta ansvar i denne ekstraordinære situasjonen.

Rådene fra FHI er veiledende, og kommuner kan legge seg på strengere råd og tiltak til sine innbyggere.

I hovedutvalg for helse og sosial er vi alle enige om at Drammen kommune har gjort en forbilledlig innsats til nå. På møtet den 10. mars var hele den øverste ansvarlige administrasjonen til stede. Rosen ble formidla fra oss politikere, vi fikk gode svar på spørsmålene våre og innspill ble tatt med.

Følg med på nyhetene om korona og oppdater deg jevnlig. Dette er en alvorlig situasjon som jeg er glad for at kommunen håndterer godt. Jeg er ingen smittevernekspert, men jeg lener meg på hva ekspertisen forteller oss. Hvis vi klarer å stå samla og alle tar sine forholdsregler, kan vi jevne ut epidemien istedenfor å oppleve italienske tilstander, slik at det blir mulig for intensivavdelingene å ta seg av de kritiske tilfellene etter hvert som de tikker inn.