DRAMMEN/LIER: Leder av samferdselskomiteen i Viken fylkeskommune Bjørn Tore Ødegården (Arbeiderpartiet) deltar i dag på konferansen Ny E134 veikonferanse på Notodden.

I møtet vil Ødegården blant annet fremme Viken fylkeskommunes syn på ny E134 forbi Drammen by og gjennom Lier, skriver Viken i en pressemelding.

– Å lede økt E134-trafikk inn i et trangt kryss på Bangeløkka og inn på en allerede sterkt belastet strekning av E18, motorveibrua, er lite fremtidsrettet, ja direkte uklokt, sier han pressemeldingen.

Han mener at nytt løp i Strømsåstunellen må vrakes til fordel for å bygge Lierdiagonalen, en tunnel fra Lier til Eikerbygda.

Hovedpulsåre

– E134 er en av veinettets hovedpulsårer. Den binder øst og vest sammen. Det er helt utrolig at man ikke for lenge siden har skjært igjennom og lagt til grunn mer fremtidsrettede og helhetlige løsninger enn det som ligger inne i gjeldende Nasjonal transportplan, sier Ødegården.

Han mener tiden er inne for å ta grep for å redde E134s fremtidige fremkommelighet og Drammen by fra E134-trafikken i framtida.

– Allerede i dag sliter Bangeløkkakrysset og E18 med å håndtere E134 trafikken på en god måte. Enhver hendelse med trafikkstopp i tilknytning til Bangeløkkakrysset og på motorveibrua bidrar i tillegg til å stoppe opp trafikken på E18 og E134 til at det også pakker seg biltrafikk inn i Drammen by både fra E18 siden, men også langs fylkesvei 283 fra Krokstadelva via Åssiden inn mot sentrum og fylkesvei 2722 fra Mjøndalen til Strømsø, sier han.

Sykehuset

– Når det nye sykehuset åpner på Brakerøya er det all grunn for oss som bor vest for Drammen å være bekymret for fremkommeligheten dit med dagens trafikkløsninger og foreløpige planer for ny E134 tunnel i Strømsåsen. En ny tunnell fra Eiker til Lier vil gi et helt annet trafikkbilde, sier Ødegården.

Han mener Vikeralternativet og Lierdiagonalen er en bedre og mer fremtidsrettet løsning for E134. Ødegården har vært arkitekten bak Viken fylkeskommunes formuleringer om E134 i Viken fylkeskommunens høringsuttalelse til ny Nasjonal transportplan.