Gå til sidens hovedinnhold

Å rive et stykke drammenshistorie vil bidra til å gjøre sentrum enda mer monoton og tung

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Når Origo Eiendom varsler store planer for Bragernes, hevder selskapets daglige leder utålmodig i Drammens Tidende at det «kan ikke gå fort nok». Det som ikke kan gå fort nok er å rive et sjelden stykke drammenshistorie i den nordlige delen av St. Olavsgate og få opp to store bygningsvolum til som vil bidra til å gjøre Drammen sentrum enda mer monoton og tung.

Fortidsminneforeningen reagerer sterkt både på dette utilslørte ønsket om hastverk med å få revet og bygget i et så sentralt byrom, og ikke minst den holdningen som ligger i dette til et kjent og for mange kjærkomment stykke drammenshistorie. Riveplanene omfatter blant annet St. Olavsgate 6, en eldre velholdt forretningsgård fra tiden etter bybrannen i 1866 og St. Olavsgate 9 fra om lag samme tid.

Området er i dag bebygget med delvis meget velholdt småskalabebyggelse på begge sider av gaten, i både tre og mur. Det østlige gateløpet representerer et sammenhengende småhusmiljø i en til to etasjer, og utgjør det som i kommunedelplanen for kulturminner og kulturmiljøer fra 2018 defineres som et enhetlig område.

Om enhetlige områder – kulturmiljøer og deres omgivelser – heter det i kulturminneplanen for Drammen kommune at disse er generelt sårbare for endringer som gjør at helheten svekkes. Dette gjelder spesielt om endringene gjøres på enkelte av bygningene. Det settes derfor opp som et mål å unngå fortetting og utvikling innenfor enhetlige områder som reduserer verdien av enkeltbygninger eller svekker områdekarakteren. Å rive bygningene i St. Olavsgate nordre del vil redusere verdien av hele gateløpet og svekke hele områdets karakter.

Gatemiljøet i St. Olavsgate bidrar til å gi verdifull variasjon i gatebildet. Som kulturmiljø har nordre del av St. Olavsgate et særpreg som etter hvert er sårt tiltrengt i Drammen sentrum. De fleste småskalabygningene i sentrumsgatene er i dag borte, noe som gjør St. Olavsgate særlig viktig for å sikre noe av den bygningsstrukturen som dannet utgangspunktet for det Bragernes som ble bygget opp igjen etter bybrannen i 1866. Dette er i dag en viktig del av byens bygningshistorie og attraktivitet.

Kronikken fortsetter under bildet

Gitt de store endringene Drammen by har gjennomgått de siste tiårene, med en økende monotoni i gateløpene, særlig på Bragernes, er det viktig at byen beholder de få særpregede og identitetsskapende bygningsmiljøene som er igjen. Dette handler mye om hva slags bysentrum vi vil ha i Drammen, og her representerer St. Olavsgates nordre del en viktig variasjon.

Å bygge ned denne delen av byen med tett høyhusbebyggelse, vil bidra til å lukke gateløpene både i St. Olavsgate og denne delen av Haugesgate. Det synes ikke Fortidsminneforeningen er noen god ide.

Stedsutvikling og attraktivitet, det som gjør Drammen til en god by å leve i, handler om mer enn å utnytte arealene i sentrum maksimalt, og bygge høyt og tett. Det handler også om mangfold i bygningsmiljøene, historisk forankring og identitetsskapende byrom.

Å sikre disse verdiene og se de gjenværende småskala bygningsmiljøene i Drammen sentrum som en ressurs, det er dette som haster. Kulturarv er en ikke-fornybar ressurs. Borte er borte. Derfor haster det å ta grep om vi fortsatt skal kunne oppleve eldre bygningsmiljøer i sentrumsgatene.

LES OGSÅ:

Les også

– Blir et ansiktsløft for hele strøket

Les også

Anne-Marie om sjefsjobben i Drammen: – Det var wow

Les også

Refset politikerkollegaer for å ikke bry seg om Drammen: – Trist at ambisjonsnivået ikke er høyere enn «greit nok»

Les også

Fire år igjen – dette betyr gigant-prosjektet for deg

Kommentarer til denne saken