Gå til sidens hovedinnhold

Å skape nullutslippssamfunnet er krevende. Men det er mulig. For barnas og ungdommens skyld skal vi klare det – sammen!

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Barn og unge i hele verden har streiket for retten til en levelig framtid. I Norge var drammensungdom først ute. I dag streiker de på nytt. Vi støtter ungdommen som går ut i gatene. En kraftfull snuoperasjon må til for å endre verdens ferd mot stupet.

Klimakrisen er vår tids største utfordring. Det sier også våre toppolitikere. Men de tar ikke grep for å avskaffe Norges hovedbidrag til problemet. Politikerne har visst lenge hvor avhengig norsk økonomi og arbeidsplasser er av oljen, og hvor avhengig livet på kloden er av at utslippene trappes ned. Likevel har de unnlatt å legge til rette for nødvendig omstilling. Fortsatt deles det ut lisenser til leting etter olje og gass som kloden ikke tåler. Er det rart at de som skal arve jorda, kjenner seg sveket?

LES OGSÅ: Det hjeper ikke å streike én fredag, én gang

Skoleelevene vil ha styrt avvikling av olje- og gassvirksomheten. De gjennomskuer dobbeltspillet Norge driver med når vi vil redde klimaet og samtidig fortsetter å pøse svære mengder CO₂ ut i atmosfæren.

Det framføres diverse tvilsomme argumenter for fortsatt olje- og gassleiting. Et vanlig argument er:  «Verden trenger fossil energi i overskuelig framtid». Nei. Verden trenger energi som ikke ødelegger kloden. 

At verden trenger norsk olje og gass, og at vi skal leve av den i årtier framover, er påstander, ikke fakta. De stammer fra oljebransjen med Norsk olje og gass og Karl Eirik Schjøtt-Pedersen  i spissen. Han har som levebrød å fremme olje- og gassinteressene. Påstandene blir gjentatt inntil  vi tror de er sanne.  De har altfor lenge lagt premissene for samfunnsdebatten. 

LES OGSÅ: Dette er ikke forelskelse, det er skolebarn i klimastreik

En annen begrunnelse for ikke å redusere oljeproduksjonen som Norsk olje og gass hamrer på, er denne: «Trapper vi ned i Norge, øker produksjonen andre steder.» Igjen en påstand, høyst diskutabel. Ifølge oljeforsker Helge Ryggvik ved Universitetet i Oslo er det fullstendig galt at bortfall av oljeproduksjon automatisk leder til alternativ produksjon.

Argumentet om at andre umiddelbart tar over hvis vi trapper ned, holder ikke uten videre. Det er også uholdbart rent etisk. Hvis det er galt å bidra til å ruinere klimaet, blir det ikke riktig av at «andre vil gjøre det dersom vi lar være». Slik  ansvarsfraskrivende argumentasjon ble brukt av norske økonomiske interesser under apartheid-tiden i Sør-Afrika. Apartheidmotstanderne krevde slutt på oljefrakten på norske skip fordi den var med å opprettholde urett. Den gang ble kravet møtt med at «Frakter ikke norske skip oljen, vil andre gjøre det».

LES OGSÅ: Uenige om skolestreik-vitsing: – Driter ut barn og unge

I ettertid ser vi at den slags argumentasjon ikke var holdbar. Norge har også i dag primært et ansvar for å feie for egen dør. Vi bør trappe ned oljeproduksjonen, og slutte å unnskylde oss med «andre».

Norge kan og bør trappe ned olje- og gassproduksjonen. I dag står vi for 2 prosent av oljen og 3 prosent av gassen på verdensmarkedet. Planene er som kjent at Norge skal fortsette å sende olje og gass ut på verdensmarkedet. Karbonet fra Norge vil da i framtiden stå for minst ti prosent av de CO₂-utslippene ulike utregninger sier kloden kan tåle innenfor 1,5 gradersmålet (iflg. Ryggvik).  10 prosent er enormt mye for et land med 0,067 prosent av verdens befolkning!

LES OGSÅ:  Kloden er viktigere enn skolen

En annen gjenganger-påstand er at «norsk olje og gass er den reneste i verden». Om det skulle være rett, spiller det likevel liten rolle. Det er  forbrenningen av oljen og gassen som skaper de store CO₂-utslippene, uansett hvordan den er produsert.

Arbeidsplassene knytta til olje og gass blir brukt som argument  mot en nedtrapping. Det er forståelig. Men oljearbeidsplassene er ikke lenger så sikre som vi tror. Det er nok av eksempler på bransjer som har klamret seg til fortidens løsninger. Kuskene på hestedrosjene mista jobben da bilen kom. Tusenvis av arbeidsplasser i KODAK gikk tapt da selskapet ikke innså at digital teknologi ville utkonkurrere den gamle teknologien.

Oljearbeidsplassene kan snart gå tapt fordi markedet mister troen på olje og gass og heller satser på fornybare energikilder. Å fortsette leting etter mer olje og gass er risikabelt. En rettferdig omstilling bort fra «oljesamfunnet» og til et arbeidsliv med nye trygge arbeidsplasser er utfordringen for gründere, næringsliv, fagbevegelse og myndigheter. Og mulighetene finnes allerede i dag.

Å skape nullutslippssamfunnet er krevende. Men det er mulig! For barnas og ungdommens skyld skal vi klare det – sammen!

Kommentarer til denne saken