Noe av det sterkeste jeg leste i sommer var det tanta til Frida på 20 år som skrev. Hun fortalte om hvordan anoreksien nesten hadde tatt livet av niesen hennes, og hvordan niesen kjempet seg tilbake til livet.

Selv om Frida bodde i Bergen fikk hun behandling på Capio Anoreksisenter i Fredrikstad. Det kunne hun få på grunn av ordningen med fritt behandlingsvalg, en ordning som regjeringen denne uka fortalte at de fjerner fra 2023.

Jeg skal ikke gjenfortelle det Fridas tante skrev, men dette utdraget oppsummerer budskapet hennes: «Jeg skal gjenta det som står mellom linjene. Uten fritt behandlingsvalg, hadde Frida vært et innrammet minnebilde. En halvferdig strikkegenser vi kunne begravd ansiktet og hulket i. Prøvd å dempe fortvilelsen vår. Vi gjør det litt fortsatt, men vår Frida har fått og tatt tilbake livet sitt.»

Gjennom fritt behandlingsvalg har flere kunnet velge mellom offentlige og private tilbud, men staten og det offentlige har tatt regningen. Det har ført til at flere pasienter selv har fått velge det tilbudet som passer best for dem, i tillegg til at flere har sluppet å vente i mange uker på et tilbud hos det offentlige.

Buskerudbenken

Hver uke skriver en representant fra Buskerudbenken på Stortinget i Drammens Tidende. Denne uken skriver Sandra Bruflot fra Høyre.

Neste uke er det Lise Christoffersen fra Arbeiderpartiet som har ordet.

En av dem som slapp å vente er Evelyn. I 2018 mistet hun omsorgen for gutten sin på syv år. Da hun fikk mot til å søke hjelp for rusavhengighet fikk hun beskjed om at ventetiden for døgnbehandling gjennom det offentlige helsevesenet var 26 uker. Hun tok kontakt med Mestringshusene på Bolkesjø, og fikk vite at hun kunne velge blant flere private aktører, på det offentliges regning. Evelyn var på plass på Bolkesjø etter to uker, og hun ble der i 13 måneder.

Den offentlige helsetjenesten er og skal være ryggraden i det norske helsevesenet. Det tror jeg alle partier er enige om. Private supplement gjør likevel at vi får flere tilbud og at pasientene får valgfrihet. I tillegg gjør det at vi bruker offentlige penger fornuftig. Når staten tar regninga blir valgfriheten noe alle kan benytte seg av, ikke kun de som har råd til det.

Det betyr ikke at vi ikke har et ansvar for at helsekøene i det offentlige blir kortere, og at tilbudet blir bedre. Likevel er det rett og slett ikke alltid sånn, at det kun er den offentlige helsetjenesten som gjør at folk blir friske og kan leve livene sine som de ønsker. Er det utenkelig for venstresiden at noen andre enn det offentlige kan tilby et godt behandlingstilbud til mennesker som sliter med for eksempel rus og psykiatri? Hvis de kan hjelpe mennesker tilbake til livene sine, bør de få muligheten.

Sandra Bruflot

Valgt stortingsrepresentant 2021 - 2024.

Født i 1991.

Fra Lier.

Representerer Høyre på Stortinget.

Medlem av Helse- og omsorgskomiteen.

Blant løftebruddene etter valget hadde jeg håpet at fjerningen av fritt behandlingsvalg skulle være et av dem. Arbeiderpartiet gikk til valg på å fjerne denne pasientrettigheten både foran valget i 2017, og nå i 2021. Da Hadia Tajik i 2015 ble utfordret på hvorfor de ønsket å fjerne fritt behandlingsvalg i Stortinget svarte hun at: «Det ligg jo i sakas natur at den typen fridomar.., ikkje alltid er fridomar for alle – altså at det nokre gonger slår ut på den måten at det er ein fridom som gjeld dei som har føresetnadane eller ressursane til å kunne navigera i dei moglegheitene som finst, men at det ikkje er ein fridom for alle som har behov for denne typen tilbod.»

Men mennesker som sliter med rus og psykiske lidelser er i stand til å ta egne valg, på tross av hva Hadia Tajik måtte tro. Dette handler om at Arbeiderpartiet tror de vet best hva som passer for den enkelte. Når fritt behandlingsvalg skrotes er det å sette systemet foran pasienten.

Det er rart å høre helseministeren snakke om at private fører til en todeling av helsevesenet, når det er nettopp det Støre-regjeringen legger opp til. Når ordningen med fritt behandlingsvalg fjernes vil ikke lenger det offentlige betale for behandlingen.

Konsekvensene av at Arbeiderpartiet skroter fritt behandlingsvalg vil være at de med god råd fremdeles kan velge å kjøpe privat behandling, betalt fra egen lomme. De som ikke har god råd må stå i en offentlig helsekø og vente.

Det var altså dette Arbeiderpartiet mente da de sa at det var vanlige folks tur.

Andre stemmer fra Buskerudbenken:

Les også

Med disse tiltakene kan Stortinget senke strømprisen

Les også

Vi står i fare for å miste verdifull kompetanse for å få kulturen på beina igjen

Les også

Tidenes høyeste strømpris brukes til å fylle statskassen på bekostning av folk flest

Les også

Den tilliten som må gjenreises skal gjenreises. Jeg er klar til å gjøre min del av jobben