Tor Erik Fredheim i Mjøndalen Handel- og serviceforening satte i gang en spennende debatt om næringsutvikling i Drammen, med påfølgende svar fra Høyres Kjell Arne Hermansen og SVs Tony Burner som begge tok utfordringen. Vi i Venstre tar også utfordringen, og griper stafettpinnen for å dele våre næringspolitiske planer.

Aller først. Takk til Tor Erik Fredheim som i høst ga oss ideene til det som endte opp som vedtak i flertallsbudsjettet for 2023–2026. Vi snakker da om 200.000 kroner i årlig driftsstøtte til både hans forening og Handelsstandsforeningen i Svelvik, og en splitter ny søkbar ordning til aktiviteter for næringslivet på 500. 000 kroner.

Les også:

Den viktigste eiendelen til næringslivet i Drammen er folk som Tor Erik Fredheim, med gode ideer, stå på vilje og evnen til å være tydelig til politikerne om hvilke rammebetingelser en trenger.

De viktigste politiske verktøy for god næringspolitikk er etter vår mening:

 • smidig byråkrati
 • forutsigbar arealpolitikk
 • ulike stimuleringstiltak (som forslagene til Tor Erik vi nå vedtok)
 • samarbeid kommune-næringsliv-utdanning
 • strategisk arbeid med anbud og anskaffelser
 • satsing på nyetablering og gründerskap
 • identifisere og satse på nye, unike muligheter for næringsutvikling
 • jobbe for et seriøst arbeidsliv

For å utnytte disse verktøyene trenger vi tiltak. Vi tror utviklingen av disse tiltakene blir aller best når vi samhandler med aktører som lever aller nærmest på sitt lokale næringsliv. Derfor økte vi nå satsingen på de lokale foreningene i Mjøndalen og Svelvik. Vi tror at deres lokale perspektiver utfyller Næringsforeningen i Drammensregionen, Byen Vår Drammen og NHO på en sunn måte.

Samtidig har vi satt i gang det store samarbeidsprosjektet «Grønn Vekst» sammen med Næringsforeningen i Drammensregionen og Universitetet i Sørøst-Norge. Målet med prosjektet er å skape grønn næringsvekst i Drammen, innenfor blant annet energi, sirkulærøkonomi, transport, bygg og anlegg og tech. Prosjektet er i god gang og har en tidsplan på to år, med klare delmål underveis.

Les også:

Vi jobber også med å lage en Strategisk næringsplan for kommunen. Den skal 1. gangsbehandles om et par uker, før den sendes på høring og siden sluttbehandles i april/mai. Her har store deler av næringslivet lokalt bidratt med ideer. Nå er det opp til oss å prioritere hvor og hvordan vi skal legge til rette for og satse.

Vi oppfordrer deg som næringsinteressert leser til å delta i høringsperioden når den åpner i februar. Du kan si din mening om utkastet.

Venstre jobber fortsatt med å lage vårt partiprogram for næringspolitikk. Blant annet fordi vi vil lese utkastet til strategisk næringsplan og plukke med oss flest mulig gode ideer i innspillsfasen, før vi ferdigstiller våre egne satsinger. Men siden vi utfordres av Tor Erik Fredheim vil vi likevel fortelle om enkelte saker vi helt sikkert kommer til å jobbe for:

 • Vi vil være et «ja-parti» til gode ideer, men ikke for enhver pris. Å være en «ja-kommune» betyr også å si ja til å ta vare på naturen, ja til å ta vare på matjord, og ja til arealpolitikk som minimerer reiseavstander. Venstre vil stille oss bak næringspolitikk som reduserer kommunens klimaavtrykk og bidrar til å øke selvforsyningsevnen.
 • Satse på enkeltnæringer med særlig høy lokal viktighet eller stort, nytt potensial. Vi tenker da på vårt lokale jordbruk, som stadig flere endelig har forstått viktigheten av gjennom Ukraina-invasjonen og to år med covid. Venstre vil gjøre det vi kan for å styrke våre lokale næringsdrivende innenfor jord- og skogbruk. Vi tenker også for eksempel på helsenæringen, hvor det er et kjempepotensial for lokal verdiskapning dersom vi utnytter mulighetene som blir skapt i den nye Helseparken ved nytt sykehus. Opplevelsesnæringen, herunder blant annet friluftsliv, historieformidling og turisme, er et annet område hvor vi ser mange ubrukte muligheter.
 • Automatisere alle søknadsbehandlinger som er rettighetsbaserte og strengt tatt ikke trenger manuell behandling.
 • Utvikle kommunens strategi for anbud og anskaffelser slik at vi kan utnytte mer av handlingsrommet for å handle fra lokalt næringsliv.
 • Bestille en egen gründerplan i forlengelse av Strategisk næringsplan, hvor noen av tiltakene bør være etablering av et felles tjeneste- og rådgivningskontor for gründere og næring i samarbeid med næringsforeningene, styrke kommunen som bindeledd med virkemiddelapparatet, og styrke satsingen på entreprenørskap i skolen.

Flere kronikker og debattinnlegg leser du HER

Vi håper dette ga både Tor Erik Fredheim og deg som næringsinteressert leser noen svar på hva Venstre står for i næringspolitikken. Vi oppfordrer i tillegg alle til å sende oss innspill til flere ideer i sluttfasen med å utforme vårt næringspolitiske program.

De beste ideene skaper vi nemlig sammen med dem som har skoene på.