Gå til sidens hovedinnhold

Å vedta et deponi på Lindum vil skape et tillitsbrudd mellom kommunen og de barnefamiliene de har jobbet for å tiltrekke seg.

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det bygges ikke mange nye eneboliger og tomannsboliger i Drammen, men Kniveåsen er et felt hvor det har blitt bygget mange. Slike boliger egner seg særlig godt for barnefamilier, som Drammen lenge har hatt et uttalt politisk ønske om å tiltrekke seg.

Etter omregulering og utbygging av Kniveåsen har det tilflyttet familier fra Oslo, Bergen, Sverige, og fra omkringliggende kommuner. Disse barnefamiliene har behov for forutsigbarhet, trygghet, et godt nærmiljø, og en politisk vilje til å skape gode oppvekstvilkår for barna som kommer med.

Alle disse barnefamiliene har tatt et valg om å flytte til Kniveåsen vel vitende om at «Lindum var der først». Det vil si ikke «her» på Kniveåsen, men en kilometer bortenfor landbruksområdene som utgjør en buffersone mot Lindum. Det vil si at Lindum var «der», men verken «her» eller i buffersonen, først.

LES OGSÅ: Tungtrafikk til og fra fyllplass passer dårlig sammen med småbarn på vei til og fra skole

Dagens tilstander viser at denne kilometerlange buffersonen mellom Kniveåsen og Lindum er helt nødvendig. I dag kan Lindum både høres og luktes helt ned til boligfeltet. Da hjelper det ikke at Lindum hevder at virksomheten stort sett holder seg innenfor maksimalgrensene. Slike «formelle virkeligheter» er irrelevante når man rent faktisk både lukt- og støyforurenser i kilometers omkrets.

Intensiteten avhjelpes derimot noe av den helt nødvendige buffersonen (LNF-området) mellom boligfeltet og Lindum. Dette reguleringsforslaget innebærer imidlertid at Lindum oppretter et helt nytt deponi for forurensede masser inne i buffersonen, bare 340 meter fra nærmeste bolig. Det betyr anleggsmaskiner, støv fra forurensede masser og økt trafikk på en Lerpeveiejn som for det meste er uten fotgjengerfelt. Da er ikke lenger Lindum «der», men i buffersonen.

LES OGSÅ: Hvor er helikopteret, lurte nabolaget. Nå frykter de at vondt blir verre

Det er ikke dette barnefamiliene innrettet seg etter når man kjøpte bolig på Kniveåsen. Man innrettet seg etter at buffersonen var regulert til landbruksformål – ikke til deponering av forurensede masser.

Reguleringsforslaget som legges fram for politikerne inneholder flere elementer enn det nye deponiet i nord, deriblant en utvidelse av et eksisterende deponi i sør. Det eksisterende deponiet i sør skal få støvskjerming, og deler av håndteringen skal skje innendørs. Deponiet i nord skal bare få en jordvoll mot vest som lydskjerming.  Støvet skal være i fri flyt.

Politikerne må differensiere sin argumentasjon mellom de to helt ulike deponiene. Rådmannens saksfremlegg er imidlertid forfattet på en slik måte at leseren lett kan forveksle utvidelsen av eksisterende deponi i sør med opprettelse av deponiet i nord. Rådmannen har antakelig ikke ment å skape en slik forvirring, men det er etter flere samtaler med forskjellige politikere helt klart at flere har sammenblandet disse to forskjellige deponiene.

LES OGSÅ: Eksporterer flytende matavfall til Danmark: - Vi kan sende ut nærmere 1.400 tankbiler

Man kan kanskje lettere forstå samfunnsøkonomiske argumenter knyttet til en utvidelse av et eksisterende deponi i sør. De samme argumentene gjør seg imidlertid ikke gjeldende for det nye deponiet i nord hvor helt andre hensyn må ivaretas, nemlig hensynet til barnefamiliene som innrettet seg etter buffersonen. For Lindum var faktisk ikke «der» først.

Drammen kommune har en aksjeeierposisjon i Lindum AS. Men ønsket om et større utbytte bør ha sine grenser. Det er å gå for langt hvis man vekter økonomiske motiver tyngre enn behovet for å unngå at barna, som bor eller går i barnehagen på Kniveåsen, innånder støv fra forurensede masser. De må allerede leve med de ulempene Lindum innebærer i dag.

En eventuell vedtakelse av dette deponiet vil skape et tillitsbrudd mellom barnefamiliene som Drammen kommune har jobbet for å tiltrekke seg, og politikerne som vil få mer penger fra Lindum. Derfor ber vi våre kjære politikere om å stemme nei til deponiet for forurensede masser nord for planlagt Svelvikveien.

 

Kommentarer til denne saken