SANDE: – Det har faktisk potensial til å skje alvorlige ulykker og i verste fall avsporinger. Det kan i verste fall medføre tap av liv, også som følge av gjenstander som flyr gjennom luften, sier Harry Korslund, kommunikasjonsrådgiver i Bane Nor.

Fredag formiddag har selskapet sendt ut brev til 900 husstander i et område ved Galleberg. Dette skjer etter flere bekymringsverdige episoder de siste dagene.

Personell på togene har varslet om tilfeller av uvedkommende gjenstander i sporet. Det er også blitt observert barn og unge i og ved sporet.

– Personellet har meldt om flere tilfeller av gjenstander som med overlegg er lagt i sporet. I tillegg er det blitt observert livsfarlig ferdsel, barn er blitt observert innafor gjerdet, og vi er naturligvis bekymret, sier Korslund.

En ting er at det er farlig i seg selv at barna befinner seg i og ved toglinjene. Et annet moment er at tunge elementer som betonglokk og store steiner er blitt plassert på toglinjene. Bane Nor vet ikke hvem som har gjort det, men er klare på at dette har skjedd med overlegg.

– Kan gå alvorlig gærent

– Vi vet ikke hvem som har plassert dette på sporet, men om det ligger betonglokk og stein på sporet, og det kommer et tog i 200 km/t, så kan det gå alvorlig gærent. Vi kan ikke utelukke at det er barn og unge som står bak, og derfor har vi gått ut på denne måten, sier Korslund.

Håpet er at foreldre, i fall det er barn som står bak, tar en prat med barna. I tillegg ønsker de at naboer skal melde fra til dem ved observasjoner av uregelmessig atferd.

– I verste fall kan hærverk og ulovlig ferdsel føre til at mange liv går tapt, heter det i brevet Bjørn Ståle Varnes, banesjef for Vestfoldbanen, har sendt ut.

Dersom du ønsker å varsle om farlige forhold, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på e-post til kundesenter@banenor.no.

Ved fare for liv og helse, kontakt politiet på telefon 02800.