(Nettavisen): Husleie.no peker i en pressemelding på at mange unge om sommeren leter etter sin første leiebolig. Men, de unge kjenner ofte ikke til rettighetene de har som leietakere.

– Det er mange «feller» man må være obs på, blant annet «depositumsfella», sier jurist Karen Mellbye i Husleie.no i meldingen.

I mange leieforhold må leietaker stille sikkerhet overfor utleier i form av et beløp satt av på en sperret konto. Dette beløpet kan eksempelvis dekke tre måneders avtalt husleie.

Krav

Hvis leietaker ikke betaler husleien eller skader leiligheten, kan utleier ha krav på å trekke det fra depositumet når leietaker flytter ut.

Det finnes klare regler for depositum. Et depositum kan maksimalt utgjøre seks månedsleier. Hvis utleier krever depositum, skal det framgå av leiekontrakten.- Et depositum skal stå på en sperret depositumskonto i leietakers navn ,og leietaker skal få rentene fra denne kontoen. Likevel skjer det at utleiere ber leietakere om å sette depositumsbeløpet inn på utleiers vanlige bankkonto. Dette kalles irregulært depositum og er ulovlig, sier Mellbye.

Mange utleiere synes det er komplisert, tidskrevende og dyrt å opprette depositumskonto. Flere velger derfor en ulovlig løsning med et irregulært depositum.

Eget tvisteutvalg

Det er Husleietvistutvalget som løser tvister mellom utleier og leietaker av bolig. Ifølge Huseierne fikk utvalget i 2017 inn 255 saker om irregulært depositum, 23 prosent flere saker enn i 2016.

– Som ny leietaker er det viktig å vite at utleier ikke har lov til å ha depositumspenger stående på sin egen konto. I slike tilfeller kan du som leietaker når som helst kreve pengene tilbake, med forsinkelsesrenter, sier Mellbye.

Sommeren er høysesong for inngåelse av leieforhold. Tall fra Husleie.no viser at det inngås nesten dobbelt så mange leiekontrakter i juli og august som i resten av året.

Flytter hjemmefra

– Mange flytter hjemmefra før første gang i august for å studere. Som ny i leiemarkedet kan det være vanskelig å vite hva man må passe på. Det er derfor lurt å sette seg litt inn i hvilke rettigheter man har som leietaker, anbefaler Mellbye.

Ifølge Husleie.no er det en halv million leieboliger i Norge. Leietakerne betaler over 60 milliarder kroner i husleie hvert år. Men Husleie,no mener at til tross for at leiemarkedet er gigantisk, er partene i stor grad uprofesjonelle, og fallgruvene er store.

Rapport: Fortsatt stor boligmangel for studenter

Det mangler fortsatt over 14.000 studentboliger for å nå målet om hvor mange studenter som skal bo i en studentbolig som eies av studentsamskipnadene.

Det viser den ferske Studentboligundersøkelsen, som Norsk studentorganisasjon (NSO) står bak. Den nasjonale målsettingen for dekningsgraden er på 20 prosent, men undersøkelsen viser at den nå er på 14,5 prosent, skriver NTB.

Det mangler ifølge rapporten 14.351 boliger for å nå det nasjonale målet.

– De siste seks årene har byggingen av studentboliger vært så høy at 21 prosent av nye studenter har tilgang på studentbolig. Til tross for satsingen, har ikke den nasjonale dekningsgraden endret seg vesentlig. Det er hovedsakelig økningen i nye studenter som spiser opp satsingen på studentboliger, heter det i rapporten.

Studenttallet har i perioden 2014 til 2019 vokst med nesten 24.000 studenter, mens det er bygget over 5.000 nye hybelenheter.

– Studentboliger er et gode for hele befolkningen. Jo flere som har tilgang til studentbolig, desto mindre blir presset på det private leiemarkedet, skriver NSO i rapporten.

NSO skriver at det ikke er nok med innsats fra regjeringen for å nå målsettingen. Vertskommunene må også bidra med tomter til studentsamskipnadene, som på sin side må bygge flere studentboliger, skriver organisasjonen.