Denne brua kan skape vinmonopol-trøbbel

Vinmonopolets leveransebiler er for høye til å kjøre under gangbrua på CC. Nå etterspør kommunen en plan for hvordan utfordringen skal løses.