Hva gjør det med deg som menneske om du ikke har råd til å gi dine medmennesker et tydelig smil? Er det noe som skaper mindre sjøltillit enn synlig, dårlige tenner?

Vi har god tannhelse i Norge. Ikke minst ser vi at ungdommen, etter 18 år med helt gratis tannbehandling, kommer godt ut. Hele 29,4 prosent av alle 18-åringer har aldri hatt hull i tennene.

Så bra står det slett ikke til for eldre grupper og for de med dårligst råd. Ifølge en meningsmåling fra 2018 svarer ni av ti nordmenn at tannhelse bør inn i den offentlige tannhelsetjenesten. Flertallet er til og med villig til å betale mer skatt for det.

Folk flest må betale hele tannlegeregningen sjøl, og Statistisk sentralbyrå fant i 2016 ut at økonomi er den klart viktigste årsaken til at folk ikke oppsøker tannlegen på tross av behov. Nesten halvparten av de spurte sa at de ikke hadde råd til et tannlegebesøk. Naturlig nok er det i gruppa med lavest husholdningsinntekt at problemene er størst.

Buskerud-benken - Arne Nævra

Hver uke skriver en representant fra Buskerud-benken på Stortinget i Drammens Tidende. Denne uken skriver Arne Nævra fra SV.

Kommende uke er det Masud Gharahkhani fra Ap som har ordet.

Ifølge Helsepolitisk barometer fra 2018 sier 58 prosent at de ønsker at det offentlige skal dekke en større del av tannhelseutgiftene. Det mener SV også. Det er mange som stiller seg spørsmålet om hvorfor ikke tennene betraktes som en del av kroppen, og at tannbehandling burde inn i det øvrige, offentlige helsevesenet.

Vi har i dag en fastlegeordning. Til tross for visse svakheter ved den, så er det en grei modell å vurdere overført også til tannhelsetjenesten. Et offentlig tannhelsesystem kan gradvis innføres ved at en stor egenandel reduseres ned mot nesten null – år for år.

Tannhelsetjenesten i Norge er todelt mellom en offentlig og en privat sektor. Den offentlige tannhelsetjenesten skal i hovedsak ta seg av prioriterte grupper som har krav på gratis tannbehandling. Det betyr blant andre barn og unge og mottakere av hjemmetjenester. Stort sett må alle andre voksne over 21 år betale for tannbehandlingen hos private tannleger. Det er unntak for en del definerte tannsykdommer. De kan få helt eller delvis økonomisk støtte til behandling via en refusjonsordning i folketrygden.

Mer fra Arne Nævra:

Les også

Boligmarkedet skaper A- og B-lag

SV mener at gratis offentlig tannbehandling bør være en av våre viktigste nye velferdsreformer.

Dette blir ikke så enkelt, fordi vi har denne todelte ordningen mellom offentlig og privat sektor i tjenesten. Rundt 70 prosent av alle tannhelsetjenester utføres av privatpraktiserende tannleger, og tannlegeforeningen ønsker ikke å endre denne modellen.

Hvorfor ikke? Det kan jo hende at de regner med lavere inntekt i det offentlige enn i privat praksis? Spesielt har jo prisene på tannregulering blitt kritisert. Måten Norge har organisert dette på har ført til at det offentlige tannlegesystemet knapt har kompetanse på tannregulering. De private spesialistene er nær enerådende. Kanskje er det nettopp på dette feltet vi skal få inn offentlige tilbud?

Men tjener private tannleger så mye da? Det er i denne sammenheng ikke det viktigste, men ifølge et oppslag i Stavanger Aftenblad i 2018, der avisa gikk gjennom formuene til reguleringstannlegene i Rogaland, viste det seg at 16 tannleger hadde en formue på til sammen 275 millioner kroner.

I SV tror vi veien går via en gradvis oppbygging av det offentlige tannhelsetilbudet. Kanskje ved å øke alderen for fri tannhelsebehandling? Kanskje ved å fase inn spesialtjenester som offentlig kjeveortopedi?

Vi er med på å utrede flere mulige løsninger, men målet må være en god offentlig tannhelsetjeneste der tennene selvsagt skal betraktes som den øvrige delen av kroppen. Dette er ett av tiltakene som klarest vil skape reduserte forskjeller mellom folk. Alle burde ha rett til å smile med stolthet og selvtillit – uansett lommebok.

Andre stemmer fra Buskerudbenken:

Les også

Vaksinering og plan for gjenåpning gir lys i tunnelen for kulturlivet

Les også

Det er ikke slik vi forventer at voksne mennesker med regjeringsansvar skal oppføre seg

Les også

Hvorfor flytter ikke den innvandringsliberale eliten med barna sine til en innvandrerbydel?

Les også

Skyhøye strømpriser? Det vil vi gjøre noe med