NORGE: Overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet sier at internasjonale studier viser at koronavaksinen ikke gir uheldig påvirkning på svangerskapsforløpet, verken for mor eller barn.

Samtidig viser studiene at gravide er noe mer utsatt for alvorlig forløp av koronasykdom enn ikke-gravide, noe som kan skyldes større belastning på hjerte og lunger i siste del av svangerskapet.

– Risikoen for den gravide tiltar utover i svangerskapet. Vi anbefaler derfor gravide kvinner i 2. og 3. trimester vaksinasjon med mRNA-vaksine mot koronavirus. Gravide som tilhører en risikogruppe for covid-19, kan også vaksineres fra 1. trimester, sier Greve-Isdahl.

25.000 kvinner

Ifølge overlegen anbefaler Verdens helseorganisasjon (WHO) at gravide prioriteres for koronavaksine, og stadig flere land har startet vaksinering av gravide. Koronavaksinasjon er allerede anbefalt til gravide i Danmark og Sverige.

– Kvinner som vaksineres i svangerskapet, vil danne antistoffer mot koronaviruset som så overføres til barnet – særlig i siste del av svangerskapet. Derfor kan vaksinasjon av gravide bidra til å beskytte barnet de første månedene etter fødsel. Vaksinering i svangerskapet kan beskytte både mor og barn mot å bli syk med covid-19, sier Greve-Isdahl.

Til Aftenposten sier Greve-Isdahl at det til enhver tid er om lag 25.000 gravide kvinner i Norge. Nå oppfordrer hun dem til å ta vaksinen.

– Vi får nå svært mange vaksiner til Norge de neste ukene. Den raskeste måten å få tilbud på er å takke ja til vaksine man er innkalt til, gå til drop-in-vaksinasjon eller undersøke på kommunenes nettsider for å finne ut hvordan man kan melde seg til vaksinasjon, sier Greve Isdahl.

Glade jordmødre

Leder Hanne Charlotte Schjelderup i Jordmorforbundet sier til Dagbladet at anbefalingen fra FHI er viktig. Hun sier forbundet har sett at Norges naboland har hatt dette på plass, og de har vært i dialog med myndighetene.

– Vi er veldig fornøyd med at gravide når blir tilbudt vaksine mot covid-19. Det er viktig at de blir skånet mot koronaviruset.

– Myndighetene har ventet på forskning, og vi mener det er viktig at vi er raskt ute med råd som gjelder gravide. Våre naboland har vært raskere ute, og vi har hatt mange møter med myndighetene om temaet, sier hun til avisen.