De har besluttet at personer mellom 18 og 64 år uten underliggende sykdommer også skal få tilbud om en ny oppfriskningsdose.

– Vaksinasjon er fremdeles helt sentralt for å håndtere koronapandemien, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Hun mener tilbudet vil ruste Norge for smittesituasjonen som er forventet å bli verre fremover.

– Covid-19-vaksinene beskytter godt og lenge mot alvorlig sykdom, sier Kjerkol.

Opp til kommunene

Regjeringens beslutning baserer seg på anbefalinger fra FHI. Vaksinetilbudet gjelder også helsepersonell.

– Kommunene og helseforetakene kan nå også gi tilbud om oppfriskningsdose til helsepersonell i førstelinjen, sier Kjerkol.

Det er kommunene som organiserer vaksinasjonstilbudet. Vaksinasjon av gruppen fra 18 til 64 år uten underliggende sykdom kan starte i kommuner som har gitt et tilstrekkelig tilbud til risikogruppene, alternativt gi et parallelt tilbud om det er tilstrekkelig kapasitet