Gå til sidens hovedinnhold

Alle pasienter har rett til helse- og omsorgstjenester, men hva som regnes som «nødvendig» og «forsvarlig» vil endre seg nå

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Norge har vi sterke og gode pasientrettigheter. Lovfestede krav som gir oss rett til helsehjelp og omsorgstjenester, rett til informasjon, rett til å bytte sykehus, rett til å ha med oss pårørende, frister for vurdering og behandling, og rett til å være med å bestemme i eget liv. Disse rettighetene kan vi ha fordi vi har en velutbygd helsetjeneste, god tilgang på utstyr og ressurser, kompetent helsepersonell, korte ventetider og operative helsemyndigheter.

Nå er vi i en situasjon der vurderingstimer, operasjoner og kontrolltimer blir utsatt på ubestemt tid, og frister brytes. Pårørende blir nektet adgang til sykehus og sykehjem, fastlegene har sprengt kapasitet og det er liten tid til medvirkning og informasjon. Mange spør om sykehus og kommuner kan sette viktige pasientrettigheter til side uten videre. Hva med konsekvensene for den enkelte, og hvor lenge må vi vente?

Her i landet har vi både smittevernlov og beredskapslover. Når disse spesiallovene tas i bruk, settes i prinsippet alt annet regelverk som kommer i konflikt med disse, til side. I en krisesituasjon kan samfunnsperspektivet blir tillagt større vekt enn individuelle rettigheter. Samtidig er det slik at de som har behov for helsehjelp, har de samme helseutfordringene i en krisetid som i en normalsituasjon. Ingen blir friske av å bli tatt ut av en operasjonsliste og satt på venteliste. Kroniske smerter, uavklarte tilstander og frykt, gjør livssituasjonen vanskelig og skremmende for pasienter og pårørende.

Alle pasienter og brukere har i utgangspunktet rett til helse- og omsorgstjenester, også i en krisesituasjon, men hva som regnes som «nødvendig» og «forsvarlig» vil endre seg nå, avhengig av tilgang til ressurser, utstyr, personell og kompetanse. Ressursknapphet og rasjoneringer kan tvinge både ledere og helsepersonell til å måtte foreta mer brutale prioriteringer enn de noen gang har gjort. Dette er krevende, både for dem som må ta de vanskelige beslutningene, og for dem som får beskjed om at helsehjelpen utsettes. Helsedirektoratet utarbeider dokumenter som skal være til hjelp og støtte i vanskelige prioriteringssituasjoner. Kriteriene gjør at ressursene tildeles på en rettferdig måte, og at pasienter og brukere kan være trygge på at alle vurderes etter de samme kriteriene.

Hovedprinsippet i de nye kriteriene er at pasienter i minst mulig grad skal møte opp fysisk hos helsetjenesten. Dette både for å hindre smitte, men også for å beskytte pasienter i risikogruppene. Det skal alltid være en individuell vurdering av om kontrollen eller innleggelsen kan utsettes eller gjennomføres som telefonkonsultasjon. I situasjoner med betydelige kapasitetsutfordringer vil kun kritisk syke pasienter få hjelp ved legevaktene, mens andre må vente. Brukere som får hjemmetjenester kan få disse redusert til kun nødvendige helsetjenester, og flere pasienter skrives tidligere ut fra sykehusene. Livsnødvendig øyeblikkelig hjelp skal uansett prioriteres.

Som ombud får jeg spørsmål om jeg blir bekymret når pasientrettigheter settes til side. Det er umulig å ikke være bekymret slik situasjonen er akkurat nå, men vi må samtidig ha tillit til at helsepersonell foretar gode medisinskfaglige vurderingene og prioriterer riktig. I en krisesituasjon er direkte informasjon til pasienter, brukere og pårørende ekstra viktig. Jeg håper derfor det lages gode rutiner slik at denne pasientrettigheten uansett opprettholdes.

Pasient- og brukerombudets kontor er stengt for publikumsbesøk, men vi er tilgjengelig på telefon og e-post. Som offentlig virksomhet må vi forholde oss til den krevende situasjonen helsetjenesten nå står overfor. Vi gjør derfor det vi kan for å redusere belastningen på sykehus og kommuner. Med dette utgangspunktet vurderer vi nå helt konkret om og hvordan vi best kan bistå de som tar kontakt med oss.

Les også

Når legen har konkludert med operasjon innen en viss tid, skal du ikke settes på venteliste

Les også

Han må kjøres til døra og støttes inn. Kommunen sier det er hans ansvar at veien er strødd og måkt

Les også

Hvorfor får jeg regning fra legevakta når jeg har betalt?

Kommentarer til denne saken