I årets kommune- og fylkestingsvalg kan alle som har vært bosatt i Norge i mer enn tre år stemme. Her er det snakk om nordmenn med innvandrerbakgrunn som er en like sammensatt gruppe som resten av befolkning, med forskjellige bakgrunn, interesser og politisk ståsted.

Flesteparten av oss har kommet til Norge med et ønske om å skape et bedre liv for oss selv og vår familie, har studert eller har jobbet mesteparten av tiden i dette landet, har betalt skatt og veldig mange er selvstendige næringsdrivende. Mange av oss blir sinte og provosert av at noen snyter systemet og at systemet lar seg snyte. Mange nordmenn som tilfeldigvis er født i et annet land er enige om at vi må slutte å være så naive, og lage et system som fanger opp personer som kommer inn i landet for å begå kriminalitet, eller for å utnytte systemet, eller for å ødelegge vårt sosialdemokrati.

Det å leve i et demokrati, der vi kan velge hvem som skal styre vår kommune og fylkeskommune, er en rettighet og et privilegium mange mennesker i verden ikke har. Jeg blir veldig skuffet over den lave deltakelse fra innvandrermiljøet under valgkampen og i valget. Jeg forstår at personer som kommer fra andre land trenger tid til å lære seg norsk, til å orientere seg i samfunnet og til å ta avstand fra fortiden deres hvis man føler behov for det.

Men tiden kommer når man føler seg inkludert i det nye samfunnet, med lyst og tid til å bruke sin rett, og til å engasjere seg i det som skjer i det nye landet. Når den tiden kommer er veldig individuelt, og graden av engasjement varierer fra person til person.

Jeg hadde bodd i Norge over 10 år da jeg først begynte å interessere meg mer i politikken og meldte meg inn i det partiet som var nærmest min ideologi, altså Høyre. I noen år var jeg passiv medlem, og deretter mer aktiv medlem. Jeg ble veldig godt mottatt, og har lært veldig mye på den tiden. Jeg har trengt all den tiden, gått gradene opp i partiet, det har passet inn i resten av livet mitt. I 2003 stilte jeg som bystyrekandidat for første gang, og etter valget 2007 kom jeg inn som fast representant i Drammen Bystyre. I år stiller jeg på en kumulert plass for Drammen Høyre.

I disse valgtider er vi også opptatt av like mange forskjellige saker som alle andre. Vi er opptatt av jobb, veier, skatter og avgifter, helse og omsorgstjenester, balanse mellom offentlige og private tjenester, barnehage, skole og utdanning, kultur, miljø og mye mer. Vi ønsker mindre byråkrati, og at det skal være lønnsom å jobbe fremfor passiv motta sosiale ytelser. Vi ønsker også mer valgfrihet på alle områder som barneoppdragelse, skole, helse, omsorg, samferdsel, salg og tjenester. Vi ønsker ikke at byråkrater eller politikere skal bestemme hva er best for oss.

Derfor synes jeg det er synd at når man skal debattere om innvandring og integrering begrenser man seg til saker som: kjernetid i barnehage, introduksjonsprogram i norsk, tvangsekteskap, hijab og/eller burka, morsmålsopplæring, kontantstøtte, sosialhjelp og lignende.

Bruker stemmeretten din og gi en oppfordring til andre om å gjøre det samme.