Inngangen til sommerferien startet med 14 drepte i trafikken i Viken fylke. Det er 14 for mange.

Sommeren er dessverre høysesong for trafikkulykker. Vårt budskap til deg er derfor: «Kjør forsiktig i sommertrafikken. Vi har ingen flere å miste».

Foreløpige tall for første halvår i år viser 63 drepte i trafikken i Norge. Det er over dobbelt så mange som på samme tid i fjor. Bare i mai omkom 21 mennesker i trafikken.

Hva som er årsaken til denne økningen, er det for tidlig å si noe sikkert om. Men ulykkene har noen fellesnevnere som bør nevnes:

Ofrene er i hovedsak menn: 8 av 14 i Viken. Flertallet av dem er godt voksne. I de fleste ulykkene er ett kjøretøy involvert, men det er også mange møteulykker.

Motorsykler utgjør en uforholdsmessig stor andel av disse ulykkene.

De viktigste årsakene til trafikkulykker er fart, rus og uoppmerksomhet. Fysiske tiltak har god effekt, spesielt når det gjelder å begrense skadeomfanget når ulykken først inntreffer. Men det aller beste er selvsagt å forhindre at ulykken skjer. Derfor er det så viktig med holdningsskapende arbeidet, som forebygger ulykker.

I det holdningsskapende arbeidet fokuserer vi ofte på barn og unge. Nå viser imidlertid ulykkesstatistikken at mer oppmerksomhet må rettes mot de voksne førerne. Overmot og risikoadferd i trafikken er utfordringer vi ikke kan bygge oss ut av – her må det holdningsendringer til.

Derfor er vi som skriver dette innlegget med i en felles innsatsgruppe, bestående av offentlige og ideelle aktører, som jobber med trafikksikkerhet på veiene denne sommeren.

Vi må ta i bruk alle gode krefter for å stoppe den negative utviklingen, slik at alle kommer seg trygt fram.

Bruk veiene våre, men husk at ingenting er viktigere enn liv og helse. Fortsatt god sommer!