Gå til sidens hovedinnhold

Alle ungdommer fortjener å lykkes. Ikke fjern Ung 11

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

«Jeg skulle ønske noen så meg. Det er så lett å komme seg unna på ungdomsskolen, sitte bakerst og ikke si noe» (tidligere deltaker på Ung 11 i samtale med Møreforsking).

I den norske skolen har vi fokus på nettopp det. Å anerkjenne og trygge barn og unge. De skal rustes for livet gjennom å bli kjent med seg selv, ta valg som er riktige for dem og tilegne seg mengder av kunnskap og ulike ferdigheter. Vi vet at lærerne rundt om i Norge og i Drammen har en krevende hverdag. Vi har vært der selv. Som lærer i ordinær grunnskoleforløp opplever man ofte å løpe mellom klasser og fag, og mellom elever med ulike behov. Det skal godt gjøres å klare å fange opp alle. Vi som jobber på Ung 11 opplever også at egne, tidligere elever begynner her.

Da opplæringsloven ble endret i 2016 og ga rom for mer grunnskoleopplæring tok daværende utdanningsdirektør i Drammen kommune, Jan Sivert Jøsendal, initiativ til etableringen av Ung 11. Drammen ble med det en foregangskommune som turte å tenke annerledes og byens nybrottsarbeid i kampen mot frafall i videregående opplæring ble en inspirasjon for andre. Dette var et modig valg fordi man ikke helt visste hva man ga seg ut på. Motet har gitt avkastning i form av personlige suksesshistorier og i form av godt omdømme. Drammensskolen tør å satse på ungdom, de tør å gå foran.

Vi som jobber på Ung 11 trenger heldigvis ikke å synse og mene noe om resultatene, forskningen taler for seg. Møreforsking har fulgt og følger alle fire årganger med Ung11-deltakere. I delrapportene kommer det blant annet fram at «Deltagerne opplever en trygghet som de aldri har opplevd før, og [deltakerne] fremhever at det er godt å være i et lite miljøet».

På spørsmål om videre skolegang sier alle at de er bedre rustet til å ta fatt på videregående etter dette året enn de var etter ungdomsskolen. På spørsmål om videre skolegang sier alle at de er bedre rustet til å ta fatt på videregående etter dette året enn de var etter ungdomsskolen. [Og at de har] fått mer tro på seg selv og det de kan. I samsvar med intervju med tidligere kull ser vi (Møreforsking) at Ung 11 oppleves som et år som gjør deltakerne mer klar for videregående skolegang enn da de startet. Flere har forbedret seg faglig og alle opplever å ha blitt tryggere på seg selv. Ung 11 fungerer bra slik det er i dag, og oppsummert ser det ut til å kunne tilskrives en tett og individuell oppfølging av lærerteamet.

«Jeg skulle ønske noen spurte meg en gang til; hvordan har du det?» (tidligere deltaker på Ung 11 i samtale med Møreforsking).

På Ung 11 har vi ingen fast timeplan, hvis et tema fenger eller er ekstra vanskelig kan vi bestemme oss der og da for å holde på lenger. Og enda viktigere. Vi slipper å forlate en elev som har det vanskelig fordi vi må gå og undervise i en annen klasse.

Fellesnevnerne for mange av våre deltakere er at de har vært eksperter på å gjøre seg usynlige, de har fastlåste tanker om hva de er i stand til å lære og ikke minst hva de ikke kan lære. Noen av dem har latt diagnoser definere hvem de er og hva de kan, de har kjent på utenforskap og følelsen av å ikke henge med eller passe inn.

Noen har vært syke, noen har opplevd urimelig mye i løpet av et ungt liv, og andre er rett og slett ikke helt modne for videregående. Fremfor alt er de likevel vanlige ungdommer med alt det måtte medføre.

Som Hege Breen Bakken, politisk redaktør i Drammens Tidende skrev på lederplass den 18. november: «At ungdom med tro på framtida og egne muligheter lykkes er inntekter for kommunen de neste 50 årene. Alternativet er rådyrt».

«Lærerne må være mer på’ og ikke bare bry seg om noen få. Jeg ga opp å si fra at jeg trengte hjelp» (tidligere deltaker på Ung 11 i samtale med Møreforsking).

Det snakkes mye om sårbare barn og unge og «tidlig innsats». Hvis alle livets utfordringer og problemer oppsto på ett punkt i livet, så kunne vi brukt alle våre ressurser der, men sånn er det ikke. Tidlig innsats handler om å gi hjelp så tidlig som mulig i et menneskes liv, uavhengig av om vanskene oppstår i førskolealder eller senere i livet. Ung 11 er tidlig innsats for 16-åringer.

Les også

Dette er ungdom med en oppvekst som har gått litt på skjeve. Ikke ta fra dem tilbudet

Vi tryller ikke fram gode karakterer. Vi jobber like mye med livsmestring, å tørre å bli kjent med egne kvaliteter og utfordringer, å finne motivasjon og gode rutiner. Alt som en grunnmur for det rent skolefaglige, og for at de skal komme seg gjennom et videregående skoleløp og videre inn i arbeidslivet. Ungdommens valuta ved inntak til videregående er likevel karakterer. På Ung11 tilbyr vi seks fag, og det betyr at deltakerne kan forlate Ung 11 med inntil ni nye standpunktkarakterer (to karakterer i engelsk og tre i norsk). I tillegg kommer skriftlig og muntlig eksamenskarakterer. Et sånt tilbud er helt unikt i Norge.

Tidligere i november har vi kunnet lese suksesshistoriene om Tobias og Abdul Shakoor. Ung 11s deltakere har lyktes med ulike ting og i ulik grad. Hittil har ingen angret på å ha investert et ekstra år. En av deltakerne våre kom med et faglig sterkt grunnlag, noe vitnemålet fra grunnskolen også viste. Dette til tross for at hun hadde jobbet hardt for gjøre seg usynlig på skolen.

Gjennom hele grunnskolen hadde hun følt sterkt på utenforskap og ensomhet. Veien til en videregående skole med 1.500 elever virket fullstendig uoverkommelig. Å bygge selvbilde og selvtillit gjennom et år i et lite miljø gjorde det mulig å begynne på videregående året etter. En annen av våre deltakere hadde opplevd at den psykiske helsen gjorde det vanskelig å komme seg på skolen. Fraværet var enormt, og han manglet vurdering i så godt som alle fag. Da deltakeren forlot ordinær grunnskole var det med et vitnemål som på ingen måte reflekterte hva han kunne.

Les også

Jeg var ikke klar for videregående og måtte jobbe med meg selv

Ett år senere, etter ett år på Ung 11, med pushing, stryking, dytting, motstand og kjærlighet, med daglig oppmøte og med en viktig rolle i klassemiljøet, forlot han oss med karakterer som sto i stil med hans engasjement, kunnskaper, ferdigheter og refleksjonsnivå.

Da Ung 11 startet opp var noe av kritikken av typen «hvorfor skal ungdommer som ikke har lyktes i løpet av de ti første årene gidde å gå ett år til?». Vår erfaring og opplevelse er at ungdommer både vil, gidder og kan. På bare på ett enkelt år så ser vi at de vokser og blir så rustet at de klarer seg i et videre løp. Alle ungdommer fortjener å lykkes og få ut potensialet sitt.

Vi er stolte av å jobbe i en kommune som tar ansvar for ungdommene sine, og som har vært modig nok til å satse på et ekstra grunnskoleår. For kommunens del, og ikke minst for ungdommenes del, håper vi Ung 11 får fortsette å være en del av skoletilbudet i Drammen.

Les også

Høyres budsjettforslag: – Vil kutte gratis barnehage

Les også

Fortsatt ikke enige om rødgrønt budsjettet: – Sikrer skoleutbygging og sykehjem

Les også

Her går «Drammens modigste ungdommer» – nå kan hele tilbudet forsvinne

Kommentarer til denne saken