Per Olaf Lundteigen følger partiledelsen og gjentar i Drammens Tidende Trygve Slagsvold Vedum utsagn om det foretrukne regjeringsalternativ av bare Senterpartiet og Arbeiderpartiet. SV skal liksom ikke med.

I samme utgave av Drammens Tidende kommer Høyres Trond Helleland og Kristin Ørmen Johnsen på banen og advarer Lundteigen mot alle kamelene han må svelge. SV er åpenbart et slikt hårete dyr.

Ærlig talt, dette begynner å bli komisk, og folk som følger med i politikken veit bedre.

Først til Lundteigen. Han, om noen, skulle holdt seg for god til å gjenta Vedums taktiske retorikk. SV er liksom ikke aktuell samarbeidspartner lenger? Lundteigen kjenner så inderlig vel til at SV og Sp står veldig tett i spørsmål om arbeidsrettigheter og sosial dumping, ikke minst når det gjelder arbeidsinnvandrere. Dette er jo i Lundteigens komite.

Det er knapt nødvendig å ramse opp for Per Olaf Lundteigen at vi står skulder ved skulder og er de sterkeste røstene mot sentralisering, politireform, regionreform, nedleggelser av passkontorer, tingretter, trafikkstasjoner osv. At SV også er ett av to jordbrukspartier på Stortinget som har stått på for større sjølforsyning, mindre kraftforimport, kortreist mat, stans i nedbygging av dyrka mark osv. er selvsagt noe Lundteigen kjenner veldig godt.

Buskerud-benken - Arne Nævra

Hver uke skriver en representant fra Buskerud-benken på Stortinget i Drammens Tidende. Denne uken skriver Arne Nævra fra SV.

Kommende uke er det Masud Gharahkhani fra Ap som har ordet.

Som tidligere leder av Norsk Bonde- og Småbrukarlag kjenner Lundteigen også meget vel at SV har hatt disse posisjonene flere ganger, og nåværende leder er er en SV´er.

At vi har forskjellig syn på pelsdyr og rovdyr er alminnelig kjent. Sp vil ha pelsdyr inn i bur, mens vi vil ha dem ut. Sp vil ha rovdyr ut av norsk natur, mens vi vil ha levedyktige bestander inn. Men dette er fjerter å regne i forhold til det store bildet. Dette veit også Lundteigen.

På toppen av dette er vi fullstendig enige om EØS-medlemskapet. Denne tvangstrøya som er trukket ned over oss og binder oss på hender og føtter på alle samfunnsområder. Vi vil begge ha handelsavtaler med EU og enkeltland. Her er Sp og Ap fullstendig på kollisjonskurs.

Mer fra Arne Nævra:

Les også

Store forskjeller er gift for samfunnet, og forskjellene i Norge øker

Alt i alt, Lundteigen. Jeg er overbevist om du ikke mener det du skriver, men du må liksom kjøre partilinja i dette. Men det framstår komisk. Det hadde vel vært best å tie stille om dette?

Her har Høyres Helleland og Ørmen Johnsen sitt eneste, gode poeng. Alle meningsmålinger tyder på at Senterpartiet og Arbeiderpartiet må snakke med SV etter valget. Vi er i god vekst, og Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum har nok ei kuleramme å telle på. De trenger våre kuler.

Høyres representanter prøver å skremme velgerne med nettopp dette. Ikke minst er de opptatt av at næringslivet vil blø med et rødgrønt flertall som er avhengig av SV.

Jeg tror de flestehusker at SV hadde finansministeren i mange år. Ble det kaos for næringslivet og uansvarlig styring? Nei, Kristin Halvorsen fikk finanskrisa i 2008 midt i fanget, og fiksa den. SV var drivkraften for å få til full barnehagedekning og en garantist for at det slett ikke skulle bli skattelette til de aller rikeste.

Nå er det nok dette aller siste som høyrefolk er mest opptatt av. At SVs hånd på rattet skal stoppe store skatteletter til dem som har mest fra før. Det er en real sak at Høyre er sånn høyre alltid har vært, et parti for dem med høye inntekter og store formuer. I denne regjeringens prosjekt har vi fått nesten en dobling av antallet milliardærer. Store forskjeller er gift for samfunnet, også for næringslivet sjøl, det er OECD, toppfolk i NHO og andre også skjønt enige om.

At SV også vil påvirke ny regjering i grønn retning er åpenbart. Jeg og hele SV-gruppa på Stortinget har vært land og strand rundt og besøkt leverandørindustri til petroleumsindustrien, verft som er i førersetet på nullutslipp på sjøtransport, høyteknologiske miljøer som Kongsberg osv. for å høre hvor skoen trykker og hva de ønsker seg i en grønn omstilling som må komme. Å ikke ta innover seg sviktende markeder for tradisjonell, fossilbasert industri, vil være komplett uansvarlig. Både for klimaet og for norsk økonomi.

Jeg tror både Ap og Sp kan trenge en årvåken kanarifugl som kan varsle om lite bærekraftige beslutninger i en kommende regjering.

Lundteigens underlige fornektelse av SV og høyrerepresentantenes advarsler mot SV viser vel rett og slett at SV vokser og har blitt en faktor å regne med.

Andre innlegg fra Buskerudbenken:

Les også

For et lite firma som bygger hus, er det nesten umulig å overholde alle kravene til dokumentasjon

Les også

Barnas møte med skolen skal ikke påvirkes av sosiale forskjeller

Les også

For bestefar var politikk korrupsjon og egoistisk maktfokus. For meg er det helt annerledes

Les også

Skogen må brukes i kampen for et bedre klima