(Bygdeposten)

For i likhet med naboene skal treningssentre, kulturhus, forsamlingshus og grendehus stenges fra og med klokken 10 i morgen, tirsdag 10. november. Det samme gjelder kino og teatre, svømmehaller, bingohaller og alle andre innendørs kultur- og fritidsaktiviteter for personer over 20 år.

I kommunestyret ble det uttrykt bekymring for økonomien til de som driver treningssentre og tilbudet til spesielt barn og ungdom som ikke er med i organiserte aktiviteter. For i utgangspunktet skal det være tillatt med organiserte aktiviteter for barn og ungdom inntil 20 år. I utgangspunktet foreslo kommunaldirektøren at dette skulle gjelder til og med fylte 18 år, men dette ble hevet med to år.

Hakket før nedstenging

Ordfører Knut Kvale (SP) lot alvoret skinne igjennom da han sa, at landet nå er ett hakk fra en nedstegning slik som i vår og at det derfor er viktig med et raskt vedtak og at ordlyden i forskriften er slik at det ikke åpner for tolkninger. Derfor ble rammeverket for hva som er god latin i Øvre Eiker fra og med i morgen formiddag vedtatt. Onsdag er det formannskapsmøte og der skal de eventuelt føye til noen presiseringer.

Sterk økning i smitten og nærheten til Drammen som er et av episentrene for koronapandemien i her til lands nå, gjorde at kommunaldirektøren og ordføreren i helgen bestemte å hasteinnkalle kommunestyret for å be politikerne trykke på den nest største røde knappen.

Munnbindpåbud

I den nye forskriften oppfordres folk til å unngå å bruke kollektivtransport i rushtiden og unngå avganger med stor trafikk. Må du likevel bruke offentlig kommunikasjon blir det krav om bruk av munnbind både på buss eller tog, men også på stasjonsområdet.

Påbudet gjelder for alle personer over 12 år.

Tidlig skjenkestopp

Serverings- og skjenkesteder får lov til å holde åpent, dersom de klarer å oppfylle kravene til smitteverntiltak.

All skjenking må imidlertid stanses klokken 22 og nye gjester skal ikke slippe inn etter klokken 21.30.

De ansatte må bruke munnbind når de beveger seg i arealene der gjestene sitter. Og gjestene må også bruke munnbind når de ikke kan overholde én-meters-regelen overfor andre enn de man deler husstand med.

Munnbind på butikken

Forskriften pålegger folk å bruke munnbind ute i det offentlige rom, så sant man ikke klarer å holde minst én meters avstand til enhver tid. Dette gjelder alle offentlige møteplasser som butikker, kjøpesentre og serveringssteder samt alle andre offentlige møteplasser.

Også ansatte som jobber med kunder og der det ikke er mulig å ha minst én meters avstand må bruke munnbind. I taxier må både passasjerene og sjåføren bruke munnbind.

Det vil heller ikke bli tillatt med mer enn ti deltakere på private sammenkomster. Det blir egne regler for brylluper og begravelser. Det kan ikke gjennomføres utendørsarrangementer med mer enn 200 deltakere.

Men de ønsker å verne organisert aktivitet for barn og ungdom opp til 20 år. De nye tiltakene gjelder fra og med i morgen og inntil videre.