DRAMMEN: Det er Anders Debes som er ansatt som ny fagdirektør, eller rettere sagt direktør medisin og helsefag i Vestre Viken HF. Han kommer fra stillingen som avdelingsdirektør somatikk og rehabilitering ved avdeling for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst RHF.

– Jeg kjenner Vestre Viken som et innovativt og faglig sterkt helseforetak med svært mange kompetente medarbeidere. Jeg gleder meg til å bidra til at foretaket når sine mål innen pasientbehandling, forskning og utdanning, sier Anders Debes til nettsidene til Vestre Viken.

Direktør for medisin og helsefag er medisinskfaglig rådgiver for hele helseforetaket, og leder stab medisin og helsefag. Han rapporterer til administrerende direktør, og er en del av foretaksledelsen i Vestre Viken HF.

Doktorgrad

Staben omfatter avdeling for kvalitetsforbedring, pasientsikkerhet og smittevern, avdeling for brukermedvirkning og brukerstyring, avdeling for samhandling og avdeling for forskning og innovasjon.

Debes er utdannet lege fra Universitetet i Tromsø, er spesialist i kirurgi/urologi og har arbeidserfaring blant annet fra Sykehuset Østfold HF, Akershus universitetssykehus HF og Vestre Viken HF. I Vestre Viken HF var han fagsjef på Bærum sykehus før han gikk videre til Helse Sør-Øst RHF. Debes har doktorgrad innen medisinsk utdanning og simulering, utdanning innen helseledelse og erfaring fra arbeid med pasientsikkerhet.

- Bred erfaring

– Anders Debes har rik og bred erfaring fra spesialisthelsetjenesten, og hans kompetanse vil være viktig i rollen som fagdirektør i Vestre Viken. Jeg er svært godt fornøyd med at vi har fått Anders med på laget, sier administrerende direktør Lisbeth Sommervoll til nettsiden.

Endelig tidspunkt for oppstart er ennå ikke avklart, men Debes går inn i stillingen innen 1. mai.