DRAMMENSREGIONEN: Sju selvmordsforsøk på like mange dager. Det hevdet «Andrea» selv å ha begått mens hun satt varetektsfengslet.

«Andrea» er en kvinne i 20-årene med psykiske problemer. Hun sliter med rus og har flere ganger utsatt offentlige tjenestemenn for vold og trusler. Hun er også mistenkt for å stå bak en brann på Drammen stasjon.

Nylig fortalte hun sin historie i Drammen tingrett.

Selvmordsforsøkene skal ha vært utløst av desperasjon og frustrasjon over den situasjonen hun er i, fortalte hun da tingretten fredag 18. mars tok stilling til varetektsfengsling av henne.

Før var hun redd for å dø. Det er hun ikke lenger. Når hun forsøker å ta livet sitt, er det ikke lek, men et oppriktig ønske om å dø, hevdet hun i retten.

Dokumentasjon Drammens Tidende sitter på bekrefter at Andrea den siste måneden gjentatte ganger har forsøkt å avslutte livet.

Mot «alles» anbefaling

«Andrea» har store psykiske problemer, og er fullt klar over det selv. Problemene har resultert i rusmisbruk som igjen har resultert i utagering. Blant annet har hun vært voldelig mot politiet som gjentatte ganger har tatt hånd om henne.

Det gjorde at politiet ville varetektsfengsle henne, mot «alles» anbefaling.

«Andrea» selv, familien, forsvareren, politiadvokaten, fengselet, tingretten og lagmannsretten mener opphold i varetektsfengsel ikke er det rette.

Men ettersom helseinstitusjoner ikke samtykket til å ha henne hos seg, hadde ikke politiet noen andre alternativer.

Dermed ble hun sittende videre i varetekt.

Hevder hun ikke får hjelp

«Andrea» satt i et fengsel på Østlandet i en måneds tid.

Hun er blant annet siktet for flere tilfeller av vold og trusler mot offentlige tjenestemenn, flere tilfeller av ordensforstyrrelser, brudd på smittevernforskriften og to tilfeller av tyveri.

Volden mot politiet skjedde gjerne da hun blir tatt for mindre forhold.

Politiet mener det er en fare for at kvinnen kan gjenta kriminaliteten om hun ikke skjermes fra samfunnet.

I retten forklarte hun seg om situasjonen hun har vært i og er i, om selvdrapsforsøk og rus.

Selv om hun var preget og medtatt, fremsto hun med selvinnsikt der hun forklarte seg med dommeren, politiadvokat, forsvareren og Drammens Tidende til stede.

Men hun lot det ikke levne tvil om at hun er sterkt psykisk syk og trenger hjelp.

Men hjelpen hevder hun selv ikke å få.

Fortsatte livet med rus

I høst var «Andrea» i samtaler med et distriktspsykiatrisk senter (DPS), men ble vurdert til ikke å ha behov for hjelp, hevder hun.

Ifølge henne selv er dette fordi hun er flink til å snakke folk trill rundt, og at legene ikke ser siden av henne med alvorlige psykiske lidelser.

Dermed fortsatte den destruktive livsstilen med rus og selvmordsforsøk.

Samme måned ble hun mistenkt for å ha satt fyr på papir inne på Drammen togstasjon. Saken ble senere henlagt.

I november var hun ifølge politiet beruset og utagerende i sentrum.

I februar i år var hun ifølge politiet ruset, låste seg inne på et toalett på venterommet på legevakta, spyttet mot en ansatt og var utagerende.

Drammens Tidende kjenner også til flere tilfeller hvor hun det siste halve året har vært i kontakt med politiet.

Inn og ut av psykiatrien

«Andrea» har i mange år vært inn og ut av psykiatrien. Selv anslår hun å ha brukt halve livet sitt skjermet fra omverdenen.

For to år siden skal hun ifølge henne selv ha tilbrakt 266 døgn på Blakstad, men det ble i retten ikke fremlagt dokumentasjon som underbygget dette.

Det første Andrea vil, er å kunne reise hjem til familien samtidig som hun kunne få oppfølging, slutte med rus og rydde opp i livet.

I kjennelsen fra retten fremkommer det at hun nå har fått en avsmak på rus, og at hun er villig til å slutte.

Gjør hun ikke det venter den sikre død, enten som følge av en ulykke, underernæring eller selvdrap, mente hun.

Hevder legene har gitt henne opp

Hennes andre ønske var innleggelse og behandling på Blakstad, men selv beskriver hun muligheten for å være der som minimal.

Ifølge henne selv er det bare to leger som forsøker å legge henne inn. De andre har gitt henne opp, hevdet hun.

I en e-post til Drammens Tidende skriver klinikkoverlege ved Klinikk for psykisk helse og rus, Sondre Sperle Engebretsen, at de ikke kan kommentere enkeltsaker, men uttale seg på generelt grunnlag.

Han viser til at kriteriene for å bli innlagt finnes i forskrift og lov om psykisk helsevern.

– Det er med andre ord ikke opptil enkeltmennesker, avdelinger eller sykehus hvorvidt de vil ha en pasient hos seg eller ikke. Kriteriene gjelder for alle, og dersom en aktør i helsevesenet ikke følger dem vil tilsynsmyndighetene kunne varsles for å undersøke saken.

– Åpenbart en person som trenger helsehjelp

Etter fengslingen fortalte politiadvokat Henriette Marie Knutsen til Drammens Tidende at det var med tungt hjerte hun ba om at «Andrea» måtte holdes videre i varetekt.

– Vi ønsker å finne en løsning som fungerer bedre for henne enn hva varetektsfengsel gjør. Systemet må komme opp med en bedre løsning som ivaretar det menneskelige behovet.

Men:

– Samtidig må vi ivareta samfunnets behov for beskyttelse mot kriminelle handlinger, tilføyde politiadvokaten.

Med volden «Andrea» hadde utført, mente politiadvokaten at hun har gått over en grense som gjorde henne til en fare for samfunnet, og således må skjermes fra det.

Politiadvokaten var kjent med «Andrea» sine helseutfordringer og selvmordsforsøk under varetektsoppholdet.

Hun mente opphold og behandling på en lukket helseinstitusjon vil være det rette for kvinnen.

– Men det avhenger at hun blir lagt inn. Hvorfor hun ikke blir lagt inn, må nesten helsevesenet svare på. Under varetektsoppholdet har hun blitt vurdert av lege, og de har også sett på muligheten for å legge henne inn, men hver gang blir hun transportert tilbake til fengselet.

Varetektsopphold synes ikke politiadvokaten var det rette:

– Jeg synes det er ganske åpenbart at det er en person som trenger helsehjelp. Det beste hadde vært om hun var på en lukket psykiatrisk avdeling, men da er vi avhengig av at helsevesenet samarbeider om en slik løsning.

Les også

Psykisk syke har drept fire personer på fem år

Forsøkte å finne en løsning

Politiadvokaten kunne i teorien bedt retten avgjøre at «Andrea» skal være på en lukket institusjon, men da måtte den aktuelle institusjonen på forhånd ha samtykket til det.

Timer forut for varetektsfengslingen ringte Knutsen til Blakstad for å høre om det var mulig å ha henne der framfor å ha henne i varetekt. Da ble hun bedt om å ringe tilbake seinere, fremkommer det i kjennelsen fra retten.

Blakstad skal da ha opplyst at «Andrea» etter deres erfaring, «fortsetter med den destruktive adferden» når hun er hos dem.

Lite kjent og uklar klagerett

Sondre Sperle Engebretsen forteller at politiet og andre offentlige myndigheter, som kriminalomsorgen, har mulighet til å begjære pasienter innlagt.

– De som begjærer vil da få klagerett til kontrollkommisjonen hvis det planlegges en utskrivelse de er uenige i. Statens Undersøkelseskommisjon har pekt på at noen av disse mulighetene er lite kjente, mens andre er uklare. Og det er en oppfatning vi deler.

Klinikkoverlegen peker videre på at helsevesen, rettsvesen, politi og kriminalomsorg har et felles og hva han kaller et særdeles vanskelig samfunnsoppdrag:

– Men målet må være å løse dette så godt det lar seg gjøre. For vår del har vi et sterkt ønske om å bidra til bedre samhandling.

– Systemet kommer til kort

Forsvareren til «Andrea», Knut Halvard Austad, mener varetektsopphold ikke er det rette for klienten.

– Ikke for en så syk person. Hun har et åpenbart behov for behandling.

Han sier «Andrea» er i en sterk bekymringsfull situasjon.

– Det er virkelig vondt å se.


Austad forteller at «Andrea» fort får en forverret psykisk helsetilstand når hun holdes i fengsel:

– Systemet kommer til kort. Man har noen slike pasienter som systemet ikke fanger opp på en god måte.

Anket avgjørelsen – løslatt mot meldeplikt

Sist gang Austad anket kjennelsen fra tingretten, fikk han ikke medhold i lagmannsretten.

Når han denne gang anket kjennelsen, kom Borgarting lagmannsrett fram til at «Andrea» måtte løslates.

«Oppholdet i varetekt har en klart negativ innvirkning på siktedes helsetilstand, og utviklingen for henne er svært alvorlig, herunder med økt reell selvmordsrisiko» heter det i kjennelsen.

Med kriminaliteten hun hadde utført målt opp mot den forverrede helsetilstanden hun fikk i fengselet, mente dommeren det ikke ville være forholdsmessig å holde henne inne bak «lås og slå».

Dermed kunne «Andrea» løslates mot meldeplikt hos politiet.

Hun ble lagt inn på Blakstad, men onsdag ettermiddag - etter noen få dagers opphold - kom legen fram til at hun ikke oppfylte kriteriene for å være innlagt.

Torsdag ettermiddag ble hun utskrevet fra Blakstad. Få timer senere ble hun igjen innlagt.