Medlemmer fra Utdanningsforbundet, Delta og Fagforbundet i private barnehager tilknyttet PBL (Private Barnehagers Landsforbund), streiker. Ingen er foreløpig tatt ut i Drammen, men 2.300 ansatte i private barnehager over hele landet er nå i streik. Det er ingen ønskelig situasjon.

Vi kjemper for at alle ansatte i PBL-barnehager skal få samme pensjon som er vanlig i de fleste andre barnehager, både kommunale og andre private. I dag betaler barnehageansatte i PBL-barnehager inn mer for pensjonen sin enn andre. Samtidig får de mindre igjen.

Sammenlignet med ansatte i en kommunal barnehage eller en annen privat barnehageeier, kan de tape mellom 40.000 og 50.000 i årlig pensjon ved å jobbe i en PBL-barnehage. Jo mer du tjener, jo mer pensjon taper du. Styrerne kommer derfor desidert dårligst ut. En styrer i en PBL-barnehage, født i 1968 med en årslønn på 650.000 kroner, som tar ut pensjon fra 67 år, vil tape ca. 66.000 kroner hvert år.

LES OGSÅ:

Brudd i barnehagemeklingen – mer enn 1.000 ansatte tas ut i streik mandag

Det er urettferdig. Derfor er denne streiken helt nødvendig. Kampen vi nå kjemper er viktig. PBL ønsker like forhold for private og kommunale barnehager. Det er vi helt enige i. Da må ansatte i alle barnehager også gis like pensjonsvilkår.

PBL er ikke villige til å innfri avtalene som ble inngått i lønnsoppgjørene i 2019, 2020 og 2021. Der var partene enige om at ansatte i PBL-barnehagene skulle meldes inn i fellesordningen for AFP, senest januar 2023. PBL har en egen AFP-ordning, men den gjelder kun fra 62 til 67 år. Fellesordningen sikrer livslang AFP. Nå går PBL tilbake på løftene sine. Dette oppleves som dypt uredelig.

I dag får private barnehager dekket pensjonskostnader gjennom et påslag på driftstilskuddet fra kommunene. Det er dessverre en lite treffsikker ordning. Solberg-regjeringen foreslo et kutt i dette påslaget fra 13 til 11 prosent i 2021. Støre-regjeringen kuttet videre til 10 prosent. Bakgrunnen for kuttene var at de begge regjeringene mente at de private barnehagene hadde fått mer i pensjonstilskudd fra staten enn de faktisk brukte på pensjon. Fagbladet skrev 26. oktober i år at PBL-barnehagene alene har fått 3,5 millarder mer i pensjonstilskudd enn de har brukt på pensjoner de siste seks årene. Dette setter markeringene PBL arrangerte mot disse kuttene i fjor, ved å stenge noen av sine barnehager noen timer en tilfeldig dag, i et nokså grelt lys. Denne aksjonen fikk mye oppmerksomhet her i Drammen, og det var en aksjon og en aksjonsform som vi fagorganisasjonene ikke stilte oss bak.

LES OGSÅ:

Holder fast på ett barnehageopptak i året: – Noe annet blir for kostbart

Vi mener at alle private barnehager skal få dekket alle sine faktiske pensjonskostnader av staten. Krone for krone. En såkalt kostnadsdekning. Dette vil utvilsomt være det mest ryddige. En slik ordning ville sikret at alle barnehager bruker offentlige midler som er bevilget til pensjon, på pensjon. Det ville også fjernet alle insentiver til å gi ansatte dårligere pensjonsavtaler, og også hindret spekulasjon om at offentlige midler til pensjon går til andre formål. En slik ordning har PBL hittil merkelig nok ikke ønsket seg. Mon tro hva grunnen er til det? Dersom PBL er misfornøyde med statens finansiering av pensjonskostnadene, må de ta dette med staten, eller aller helst gå sammen med oss og kreve kostnadsdekning. Det er uansett uredelig å skyve problemet over på egne ansatte, slik de gjør nå.

Det er uanstendig at en arbeidstakergruppe med et relativt lavt lønnsnivå skal nektes en pensjon som er en selvfølge for andre. Vi forventer at PBL sørger for at de ansatte får en anstendig pensjon, og at denne konflikten blir kortvarig.