Stortingsrepresentant Lise Christoffersen (Ap) avla meg forleden en visitt i avises spalteretter mitt innlegg om blant annet pensjon.

Ap påstår at de vil at alle som mottar arbeidsavklaringspenger, uføre, enslige forsørgere og pensjonister skal ha et anstendig nivå på pensjonen – i et forsøk på å forsvare hvorfor de stemte mot en opptrapping av minstepensjonen til EUs fattigdomsgrense som er cirka 250.000 kroner.

Den «anstendige» minstepensjonen Arbeiderpartiet forsvarer, er for en gift eller samboende minstepensjonist cirka 158.000 kroner, og cirka 204.000 kroner for en enslig. Arbeiderpartiet forsvarer nemlig ikke bare en svært lav minstepensjon, men også avkorting av den samme uanstendig lave pensjonen for samboende og gifte.

Christoffersen trekker fram uføretrygd og arbeidsavklaringspenger som forklaring på hvorfor Arbeiderpartiet stemte imot å heve minstepensjonene. Faktum er at uføretrygd ligger langt høyere selv på minstesats. De fleste på AAP har også høyere sats fordi de har 66 prosent av tidligere arbeidsinntekt. De fleste AAP-mottakere får for øvrig andre ytelser på toppen gjennom tiltakspenger, barnetillegg og annet. En ung, enslig ufør er i dag sikret en minsteytelse på ca. 250.000 kroner, og en som ble ufør før fylte 26 år vil få cirka 290.000 kroner. Det er vanskelig å forstå hvorfor Arbeiderpartiet forsvarer at en minstepensjonist skal klare seg på langt mindre.

Alle øvrige alderspensjonister har tapt kjøpekraft hvert eneste år, takket være pensjonsreformen til Arbeiderpartiet. Det er nå 10 år siden den ble vedtatt, mot Frps stemmer. Det har ikke vært politisk vilje til å endre dette, før Fremskrittspartiet og SV nå tok ansvaret og løftet saken.

Så til ferietillegg på dagpenger. Det er riktig at Frp bidro til omlegging av ordningen i 2015. Ordningen ble bedre ved at langtidsledige er sikret fire ukers ferie med dagpenger. Det siste året har vært alt annet enn normalt for oss alle, mange har gått ledig langt utover det man kan forvente i en normalsituasjon og vil stå i en særlig vanskelig situasjon til sommeren. Derfor er vi fornøyd med å sikre ferietillegg også for dem som rammes særlig hardt under pandemien. Arbeiderpartiet påstår også her at de har ønsket noe annet siden 2015, da den nye og bedrede ordningen for langtidsledige ble innført. En titt på Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett mellom 2016–2019 forteller noe annet. Ikke én eneste krone ble lagt inn til ferietillegg. Det er et sprik mellom ord og handling.

Når det gjelder pensjon fra første krone. En slik reform vil komme deltidsarbeidende og lavtlønnede spesielt til gode. En slik reform må planlegges og gjennomføres på en ansvarlig måte. Næringslivet har anslått sine kostnader ved å innføre en slik ordning til cirka tre milliarder kroner. Disse kostnadene mener vi ikke kan legges på næringslivet nå. Mange står allerede i fare for å gå konkurs. Derfor må en slik ordning planlegges, slik at resultatet ikke blir å skyve flere ut i arbeidsledighet. Men pensjon fra første krone er vedtatt, på initiativ fra Fremskrittspartiet. Det er vi godt fornøyd med.