Nå henger bompengespøkelse over oss igjen, og dette er kun takket være Ap.

Dette spøkelset er kun egnet til å skape frykt og usikkerhet blant våre innbyggere, og det nå i i en tid hvor stabilitet, forutsigbarhet og god økonomisk styring må være i fokus.

Arbeiderpartiet fremprovoserer helt bevisst en ny bomdebatt, kun i den hensikt å kunne skylde på regjeringen og Drammen Høyre. Prøver de å finne en måte å omgå sitt eget løfte? For oss som har vært i kamp før, er dette en lett gjenkjennbar venstrefinte.

Det bedrives nå et politisk spill til besvær for oss alle, som neppe gjør noe godt for innbyggerens tillit til politikere. Denne tilliten er allerede tynnslitt i Drammen takket være bråk og uenighet i posisjonen og stadige dragkamper mellom posisjonspartienes ideologi. Det Drammen kommune trenger er sterk politisk styring, med en politisk ledelse som evner og tør å ta de vanskelige og upopulære avgjørelsene. Det Drammen ikke trenger er en politisk ledelse som prøver å dekke over sine egne svakheter ved å skylde på andre.

Vi i Høyre har bestemt oss for å være høflige, greie, konstruktive og være fokuserte på vår egen politikk. Det skal vi fortsatt være, men når posisjonens moderparti beveger seg nedover en mørk sti, så må vi si fra. I desember ga vi rådmannen, og dermed posisjonen, et halvt år til å få den nye kommunene på beina. Det er slutt på fredningstiden, og vi vil ikke sitte stille å se på at innbyggerne våre blir lurt.

Posisjonen i Drammen, med Ap i spissen, bør i stedet for å drive politisk spill heller konsentrere seg om de reelle og virkelige utfordringene vi vet vi står overfor og ikke bevisst skaffe oss nye.

Og hva mener Senterpartiet om deres kjære kameraters siste stunt? Vil de også være med på å late som de er tvunget til å utrede og til slutt bygge en bomring?

Og hva blir det neste stuntet? Å late som de er tvunget til å innføre eiendomsskatt??

Drammen Høyre sier, sa og vil si nei takk til begge deler!

Les også: