Drammens Tidendes debattsider flommer for tiden over av innlegg om Viken. Både fra politikere, interessegrupper og ansatte. Men fra partiet som de siste ukene nærmest har gjort Viken til et samvittighetsspørsmål, er det tyst.

Vi snakker om Arbeiderpartiet. Partiet som etter alle solemerker sitter med nøkkelen til storfylkets skjebne, og som nå kjører en omfattende prosess i eget parti i et forsøk på å skape enighet i egne rekker.

Prosessen har imidlertid utviklet seg til en real maktkamp, både internt i lokallagene, men spesielt mellom de gamle fylkeslagene der Østfold og Buskerud har stått mot Akerhus.

Den ferske meningsmålingen Norstat har gjort for NRK og flere Amedia-aviser i Viken, deriblant Drammens Tidende, forklarer noe av Aps dilemma.

Sjelder passer uttrykket «damned if youdo, damned if you don't» bedre.

Selv om Aps velgere i utgangspunktet ikke er så opptatt av fylkeskommunen som sådan, blir både velgerne og partiet tvunget til å ta stilling etter hvert som partiet vikles stadig dypere inn i konflikten. Resultatet kan bli at uansett hva Ap gjør, enten de går for å vrake eller frede Viken, risikerer de å tape en haug med velgere. Og jo større oppmerksomhet saken får, og jo mer eierskap partiet tar, jo større kan problemet bli.

Man skal selvsagt være forsiktige med å legge for mye i disse tallene, som blir relativt små. Men de gir likevel en pekepinn på hvor landet ligger.

Ifølge meningsmålingens Buskerud-tall erdet bare Sp og Rødt som har solid støtte blant velgerne sine for å oppløse Viken. Selv når folk blir spurt om det er verdt å bruke 310 til 440 millioner skattekroner på dette, er et flertall av disse velgerne positive til det.

I Ap og Frp er det annerledes. Der sier et knapt flertall av de spurte i Buskerud at de vil oppløse Viken (henholdsvis 51 og 52 prosent). Når spørsmålet om økonomi dukker opp, blir svarene helt motsatt. Da sier nemlig 55 prosent av Ap-velgerne og 56 prosent av Frp-velgerne at det ikke er verdt kostnadene.

De to partiene ligner nesten på en prikk buskerudfolk flest. Et lite flertall på 51 prosent sier at de vil oppløse storfylket, men enda flere mener det er en dum idé å bruke flere hundre millioner av skattebetalernes penger på dette (53 prosent).

Når konsekvensene og faktaene ligger på bordet, er det nemlig ikke lenger så sikkert at folk flest vil vrake Viken, men heller la det få en sjanse.

Som videregåendeelev Stina Sofie Evjen (18) sier til Drammens Tidende: Disse pengene kan brukes på en bedre måte. Og burde ikke Viken fått bedre tid til å virke før man begynner å demontere?

Det er likevel Ap-veteran Martin Kolbergs følelsestunge argumentasjon om tap av demokrati, lengre avstander, velgerkontrakten og bevaring av partiets makt som nå vinner frem i Ap. Det er vanskelig å stå imot, som enkelte antyder. Også i Akershus, som så langt har vært mest Viken-vennlig av partiets tre fylkeslag, men der toppledelsen mandag kveld ble enige med sine partifeller i Østfold og Buskerud om å jobbe videre i prosessen med en «intensjon om å oppløse Viken».

Dermed ligger det an at partiets skjebnemøte om Viken blir en ren formalitet. Men dragkampene vi ser i Ap nå, er trolig bare forsmaken på det som blir et heftig etterspill om storfylkets videre skjebne ved en eventuell exit.

Debattene i Ap handler nemlig også om hvordan partiet mener Viken-oppløsningen bør skje. Om hvor fylkesgrensene bør gå, og om kommuner skal få lov til å søke seg til hvilket fylke de vil. I Lier stemte et flertall i formannskapet nylig for å vurdere overgang til Akershus ved en oppløsning av Viken. Det kan i så fall sette i gang en dominoeffekt blant kommunene som grenser mot Akershus, blant annet Ringerike, Hole og Jevnaker. Og hva gjør Drammen da?

Et annet betent spørsmål er hvordan verdiene skal fordeles mellom de tre nye fylkene. Akershus vil for eksempel kreve å få tilbake energiaksjene de hadde med seg inn i boet, men som de juridisk sett ikke har krav på når fylkeskommunen deles. Disse kan nemlig Buskerud og Østfold kreve at skal deles på tre.

Men aller først skal det stemmes i fylkestinget, den 23. og 24. februar. Og selv om all oppmerksomhet hittil har vært rettet mot Ap, kan Frp plutselig bli en joker inn i sluttspillet om Viken.

Partiet flagget tidlig at de ville stemme for Viken-exit, en enighet som ifølge ryktene kan slå sprekker.

Som vår måling viser, er ikke Viken særlig populær blant Frps velgere. Men det er minst like upopulært å sløse med skattebetalernes penger, særlig når de skal brukes på endring av logoer, flere politikere og mer byråkrati. Siden partiet heller ikke har tradisjon for å svinge partipisken, kan en fristilling av Frps åtte fylkestingsrepresentanter bidra til litt ekstra spenning inn i sluttfasen.

Eller kanskje rettere sagt: Slutten på begynnelsen.

LES OGSÅ:

Les også

På tide å reparere en regionreform helt ute av kurs