Arbeiderpartiets gruppeleder i Drammen kommunestyre, Eivind Knudsen, skriver et debattinnlegg i Drammens Tidende hvor han angriper mannen, ballen og hele idrettsanlegget. Han starter et ideologisk korstog mot Drammen Scener AS som mange av oss har ventet på at ville komme.

Arbeiderpartiet lovet i valgkampen i 2019 å «rekommunalisere» så mye som mulig. Det vil si at så mye av kommunal virksomhet som mulig skal ligge i basisorganisasjonen. Det betyr i praksis at så mange som mulig skal være direkte ansatt i kommunen og at politikerne skal få enda større makt over de virksomheter kommunen er engasjert i. Det er det dette innlegget til Arbeiderpartiets gruppeleder egentlig dreier seg om.

Så har det gått litt i ball for Knudsen. Han blander eierskap og styring med de ansattes rettigheter under pandemien, kompetansehevning og økonomi.

Grunnen til at jeg skriver dette innlegget er at Knudsen også referer til meg i sitt kaotiske innlegg. Ja Knudsen, jeg er dypt imponert og stolt over alle ansatte og ledelsen i Drammen Scener som har klart å komme seg gjennom pandemien, så langt. Årsregnskapet for 2020 er ikke ferdigstilt, men selskapet varslet i formannskapet et mulig «overskudd» på en million kroner. I praksis betyr det pluss – minus null etter beinhard økonomistyring og krisehjelp fra Drammen kommune og staten. Et anslag for første halvår 2021 tilsier et underskudd på 6–8 millioner kroner – så la oss droppe å snakke om overskudd.

Drammen Scener med Drammens Teater og Union Scene er ikke et produksjonsselskap, men utleiescener som benyttes av profesjonelle artister, amatører og av næringslivet og private til forskjellige arrangementer. Med fantastiske lokaler, kostbart teknisk utstyr og profesjonelle medarbeidere, kan ikke Drammen Scener sammenlignes med «grendehuset i Snørredal».

En svært stor del av inntektene til Drammen Scener kommer fra utleie til næringslivet og fra kommersielle artister. Disse inntektene er med på å «sponse» aktivitetene for lokal amatørkultur. Arbeiderpartiets gruppeleder må gjerne ønske seg et viktig redskap for å nå sine kulturpolitiske mål (hva nå enn det må være), men å tro at en nedleggelse av Drammen Scener vil gi bedre forhold for kulturlivet i Drammen viser en total mangel på kunnskap.

Jeg har både vært styreleder i Drammen barne- og ungdomsteater og leder for bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv i fire år, og kjenner derfor godt organisasjonen i Drammen Scener, de ansatte og ledelsen. De ansatte i DS kjennetegnes av høy kompetanse og ståpåvilje. Styret og den daglige ledelsen gjør hva de kan for å drive selskapet på en måte som gir mest mulig kultur, både amatør- og profesjonelt, for pengene og hvor det ikke er en målsetting å gå med overskudd.

En omdanning av Drammen Scener vil føre til mye høyere kostnader for Drammen kommune enn i dag. I en situasjon hvor kommunens økonomi er på bristepunktet vil Knudsen gjennomføre et ideologisk korstog, uavhengig av kostnader og effekt. Hvis det ikke hadde vært mulig å permittere alle ansatte hadde selskapet gått med svært stort underskudd i 2020. Permitteringer hadde ikke vært mulig hvis Drammens Teater og Union Scene hadde vært direkte underlagt Drammen kommune. Da ville ingen kunne bli permittert og kostnaden for Drammen kommune desto høyere uten at det ble mer kultur til innbyggerne.

Jeg anbefaler Arbeiderpartiets gruppeleder et grunnleggende kurs i økonomi og en samtale med ledelsen og de ansatte i Drammen Scener AS. I tillegg etterlyser jeg at Arbeiderpartiets Mads Hilden, som er hovedutvalgsleder for kultur, idrett og frivillighet i Drammen kommunestyre, går i rette med, og korrigerer sin egen gruppeleder i denne saken.