I innstillingen går de inn for å dele opp Viken i Akershus, Buskerud og Østfold fra og med 1. januar 2024, ifølge NRK.

Utvalget mener at de tre fylkene skal få med seg eiendelene og gjelden de tok med seg inn i fylket. Det betyr blant annet at de mener Akershus Energi vil gå tilbake til nye Akershus fylkeskommune.

Samarbeidsutvalget ble allerede mandag enig om en «intensjon» om å løse opp fylket, og dagen etterpå snudde representantskapet i Akershus Arbeiderparti i saken og gikk inn for oppløsning.

Nå har altså samarbeidsutvalget, som består av ledelsen i Arbeiderpartiet i Akershus, Buskerud og Østfold, blitt enige om en innstilling om at fylket skal oppløses.

Lørdag skal Viken Ap fatte sin beslutning om hvorvidt de skal gå inn for å oppløse eller beholde storfylket Viken. Da skal representanter fra de tre fylkeslagene Akershus, Østfold og Buskerud etter planen samles på Sundvolden. Arbeiderpartiets ståsted blir avgjørende når fylkestinget skal ta den formelle beslutningen i slutten av februar.

Flere tidligere Buskerud-kommuner vurderer å bli en del av Akershus dersom Viken oppløses

De tidligere Buskerud-kommunene Lier, Hole og Ringerike vurderer å bli en del av Akershus fylke dersom Viken oppløses.

– Akershus er området som er viktigst for oss når det gjelder samferdsel. Mange av innbyggerne våre pendler til Akershus og Oslo, sier Liers ordfører Gunn Cecilie Ringdal (H) til Budstikka.

Et flertall i formannskapet bestående av Høyre, KrF, MDG og Venstre ønsker å vurdere fylkestilknytningen dersom storfylket Viken oppløses.

Ringerike vil også vurdere sin fylkestilhørighet, mens Hole mener det «subsidiært er mer naturlig for dem å inngå i Akershus fylke», skriver avisa.

Etter at Akershus Arbeiderparti snudde i spørsmålet, ligger det an til en oppløsning av Viken. Dette avgjøres av fylkestinget 24. februar.

Også Viken-kommunen Jevnaker, som tidligere var en del av Oppland fylke, vil diskutere sin fylkestilhørighet ved en eventuell oppløsning.