I selveste VG kunne vi lese at ordfører Monica Myrvold Berg leder an i opprøret mot Støre-regjeringens politikk for kommuner. Hun har Drammen Høyres fulle støtte i dette opprøret.

I et statsbudsjett som har blitt dårlig mottatt av de fleste, og hvor det nesten ikke er prioriteringer å spore av noe slag noe sted, er det en ting regjeringen gjør som er veldig tydelig. De overlater det fulle ansvaret for å bygge fremtidens sykehjem og omsorgsboliger til kommunene, samtidig som de tar fra kommunene den investeringsevnen som de har hatt.

For å ta det siste først, så handler det selvfølgelig om endringene i skatt for selskaper som produserer kraft. Drammen eier store andeler i energiselskapene Glitre (nå Å energi) og Vardar. Støre-regjeringen øker nå skattene på disse selskapene. Selskaper som nesten fullstendig er eid av norske kommune og fylkeskommuner.

LES OGSÅ:

Drammen kommunes økonomiske handlingsrom bli altså betydelig mindre, våre muligheter til å investere i sykehjem og omsorgsboliger for å møte fremtidens eldrebølge blir enda mindre. Regjeringen later som om dette grepet er for å sikre midler til offentlig forbruk, men det er i beste fall en halv sannhet, all den tid midlene allerede var ment å komme Drammens innbyggere til gode.

Enda verre er endringen Støre-regjeringen gjør når den fjerner den statlige støtten til bygging av nye plasser innen pleie og omsorg.

Lokalaviser over hele landet er fulle av historier om kommuner med dårlig økonomi som har igangsatt prosjekter innbyggerne trenger, som nå ikke får midler de hadde regnet med likevel. Det ble ikke gitt noe varsel om denne mulige innstrammingen, og nær sagt alle kommuner i landet har satt opp budsjetter og planlagt økonomien uten å kunne ta høyde for dette. Resultatet er gitt, de som trenger kommunene mest vil måtte bære nesten hele børen for kuttet alene.

Derfor er det helt naturlig for oss i Høyre å støtte ordføreren, selv om hun representerer samme parti som Jonas Gahr Støre. Disse kuttene må vi kjempe mot sammen, uansett partifarge. Det er ikke riktig at de som trenger den kommunale omsorgen mest, skal bære børen for regjeringens manglende evne til å prioritere.