Ap velger heller å hjelpe mangemillionærer fra Oslo og Nesøya enn å høre på folk på Åssiden: Et merkelig standpunkt

Av

Aps gruppeleder Thor Sigurd Syvaldsen føler at han blir aggressiv på rådmannen. Folk på Åssiden har i så fall lov til å føle litt aggresjon mot Ap.

DEL

Meninger Tirsdag kommer hovedutvalget for tekniske tjenester til å godkjenne bygging av en boligblokk midt i et enebolig- og rekkehusstrøk på Åssiden.

Mot anbefalingene til kommunens fagfolk, stikk i strid med kommunens egne retningslinjer for fortetting i villaområder, og på tvers av bekymrede beboere i området rundt Store Landfall Øvre.

Det er Høyre sammen med Arbeiderpartiet som sørger for at det blir flertall for enda en malplassert kloss midt i et etablert småhusområde i Drammen. Byens to største partier viser med dette at de ikke tar fem øre for å bryte retningslinjene de selv har vært med og vedta, der det står svart på hvitt at «innenfor villaområdene skal det kun tillates oppføring av bygninger med småhuskarakter».

Så vil kronargumentet være at det finnes blokker på Åssiden fra før. Men det holder ikke som argument for å bygge enda én, midt i et enhetlig eneboligstrøk. Det er nok av andre områder å bygge tett og høyt i Drammen.

Da saken ble behandlet politisk første gang i februar, uttalte Høyres Christina Højer Mørkve til Drammens Tidende at «bygget vil forskjønne området». Det er ikke sikkert alle vil være enige i det, aller minst arkitektstanden, og viser kanskje at politikere ikke alltid vet hva de snakker om.

Dette bygget kommer nemlig aldri til å vinne noen arkitektkonkurranse. Det kommer aldri til å tilføre Åssiden noen bokvaliteter, snarere tvert imot, og vil aldri bidra til det boligmiljøet denne bydelen fortjener. I stedet kommer denne blokken til å stå som et nitrist monument på den standardiserte, monotone og pregløse byggestilen som har fått lov til å utfolde seg i byer der politikere ikke har turt å stille krav til utbyggere.

Og selv når politikerne har vedtatt krav og retningslinjer, så gidder de altså ikke å følge dem. Det er uforståelig, og respektløst.

Som byens mektigste parti gjennom flere år, har Høyrelatt mange prinsipper falle når det gjelder boligutbygging. Høyre er partiet som har stått på utbyggernes side, og ofte latt vekst trumfe vern.

At Ap stiller seg bak et prosjekt som dette, er mer overraskende. Ap gikk til valg på tillitsreform. De sa de skulle lytte mer til de ansatte i kommunen, noe som var ett av hovedbudskapene til velgerne i offentlig sektor. Foreløpig er det ingen ny kurs å spore. Men tilliten fra Ap var kanskje ikke tiltenkt de ansatte som har greie på boligutvikling og arkitektur?

I stedet kjenner Aps gruppeleder Thor Sigurd Syvaldsen at han «blir litt aggressiv» av rådmannens saksfremlegg, som i realiteten er utformet av kommunens fageksperter. På sitt byråkratiske vis foreslår de å avvise boligprosjektet slik det ligger nå. Oversatt til folkelig tale sier de rett ut at prosjektet ikke holder mål. Det er for høyt, for tettbebodd, har for dårlige utearealer og for dårlig bokvalitet. Fortjener ikke folk som bor og vil flytte til Åssiden bedre, kan man saktens spørre?

Heller ikke beboernes bekymringer for økt trafikk og dermed økt utrygghet for ungene som ferdes i området og en forringelse av nærmiljøet, biter på Syvaldsen og co. Og det i en bydel der Ap har sine mest trofaste velgere.

– Vi føler vi blir bygget inne. Dette bryter med nærmiljøet, sier naboen til boligblokken Gaurav Gupta til Drammens Tidende, som uten hell har forsøkt å få politikerne på befaring.

Arbeiderpartiets folk stiller seg i stedet bak eierne av eiendomsselskapet Store Landfall AS, mangemillionærene Erik Cato Ender og Per Egil Sandberg fra henholdsvis Nesøya og Oslo, som står bak en rekke boligprosjekter rundt omkring på Østlandet. Ifølge dem selv har de drevet tett lobbyvirksomhet mot sentrale politikere i Drammen. Til Drammens Tidende uttaler de i januar at de har fått «gode signaler».

Det er et politiskmysterium at nettopp Ap havnet i lomma på disse utbyggere, som nok ikke har mange andre interesser enn å maksimere eiendomsinvesteringene sine i Drammen. Det vil si å bygge flest mulig boliger på minst mulig areal. Det blir sjelden kvalitet av slikt, noe kommunens fagfolk vet og derfor advarer mot.

Ap gikk til valg på fornyelse av boligpolitikken, mer sosial boligbygging og flere boliger for folk flest. Ifølge partiprogrammet skulle de «utvikle varierte og trygge bomiljø som er preget av mangfold», og i valgkampen ble velgerne mer eller mindre lovet fra alle partier at tiden for simple boligkasser er forbi.

Så lenge varte lovnadene. Prøv bedre neste gang.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags